miniatura

  Rok 2022 w Kościele luterańskim został nazwany rokiem jedności, co wyrażono hasłem: „Jedno Ciało – Duch Święty tworzy jedność”. Myślący człowiek, obywatel, członek wspólnoty kościelnej, lokalnej społeczności, rodziny – pragnie jedności. Oznacza to w praktyce życie w pokoju – tym wewnętrznym i tym zewnętrznym. Aby te wzniosłe słowa nabrały realności, trzeba nieustannie pytać o to, czym jest jedność. Aby obchody i debaty w różnych gremiach nie stały się „pochwałą niemożliwości”, trzeba – ufając w moc Ducha Świętego – jasno spojrzeć na samych siebie w tej perspektywie. Trudno myśleć o jedności w ojczyźnie, w Europie, w świecie, gdy jest się człowiekiem niepojednanym w różnych wymiarach i aspektach bycia. Kryzys myślenia Pierwszym momentem w myśleniu o jedności jest pytanie o conditio humana, czyli o stan[...]