miniatura

W życiu każdego z nas mogą zdarzyć się sytuacje, wobec których poczujemy się bezsilni, ogarnie nas bezradność lub strach. Nagłe sytuacje, które sprawiają, że nasze życie zmienia się nie do poznania i czujemy, że nie potrafimy się odnaleźć, nazywamy kryzysowymi. Kryzys może spotkać każdego, w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Pojawia się wtedy pytanie: co dalej? MOTTO: „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków”. Hbr 1,1 W pewnym miasteczku ulewne deszcze spowodowały wielką powódź. Wielu ludzi ucierpiało, wielu trzeba było ewakuować. W domu przy głównej ulicy mieszkał bardzo pobożny, wierzący człowiek, na imię miał Jan. Stał on na piętrze swojego domu, gdzie jeszcze nie sięgała woda i modlił się do Boga o ratunek. Trzech ratowników W pewnym momencie przypłynęła łódź[...]

miniatura

Józef, mąż Marii, ojczym Jezusa. Nie było mu łatwo. Jego narzeczona nosiła nie jego dziecko. Czy był mężczyzną, który miał honor? Czy postąpił honorowo? Czym jest honor? Można go rozumieć jako postawę, którą cechuje silne poczucie własnej wartości z wiarą w wyznawane zasady moralne, religijne lub społeczne. Naruszenie tych zasad odbierane bywa jako „dyshonor” lub „hańba”. W wielu społeczeństwach takie naruszenie pociąga za sobą natychmiastową, osobistą reakcję „zhańbionego” lub innego członka tej samej grupy. Takie podejście odróżnia pojęcie honoru od pojęcia godności osobistej – według tego naruszenie naszej godności nie wymaga zemsty, a naruszenie honoru – tak. Honoru nie wystarczy zadeklarować. To, czy ktoś jest honorowy, można stwierdzić dopiero na podstawie oceny jego zachowania, w sytuacji, w której dana osoba[...]

miniatura

  Czy granice są czymś złym, czy dobrym? W pierwszym momencie słowo granica kojarzy nam się z linią wytyczającą terytorium państwa, na którym obowiązują konkretne przepisy prawne. Przekraczając ją, należy dostosować się do zasad gospodarza. Niedozwolone przejście naraża nas na nieprzyjemności, a brutalne naruszenie granicy może wywołać agresję. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku relacji międzyludzkich. Historycznie patrząc, zazwyczaj zamek czy donżon otoczony był murem i fosą wypełnioną wodą, co miało stworzyć zabezpieczenie – granicę „przed i dla”. Przed innymi, niepożądanymi oraz granicę dla własnego bezpieczeństwa. Dziś niewiele się zmieniło. Współcześnie też budujemy wysokie płoty, zakładamy domofony, tworzymy zamknięte osiedla. Bezpieczna przestrzeń Odgradzamy się fizycznie, ale jest to konsekwencją naszego[...]

miniatura

- empatia a Biblia   Łatwo zamknąć drzwi swego serca i nie przejmować się potrzebami innych. Patrzymy wtedy na człowieka wyłącznie z perspektywy zewnętrznego obserwatora, oczami sędziego, który wydaje wyrok. Tymczasem każdy człowiek potrzebuje nie osądu, lecz kogoś, kto go wysłucha i postara się zrozumieć. W Ewangelii czytamy, że Jezus przestrzega przed ocenianiem innych jedynie według zewnętrznych kryteriów. Mówi wprost: „nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7,1). On też proponuje inną drogę, drogę zainteresowania się drugim człowiekiem, pochylenia się nad nim, poświęcenia mu swego czasu – po prostu drogę empatii. Co wpływa na rozwój współodczuwania Empatia to umiejętność zrozumienia uczuć oraz emocji drugiej osoby – jest to tzw. empatia emocjonalna, to również zdolność zrozumienia czyjegoś toku myślenia, czyli[...]

miniatura

– czyli: ech, ta nasza niecierpliwość   Cierpliwość to pojemne pojęcie. Może oznaczać umiejętność trzymania nerwów na wodzy, zdolność czekania albo kontroli negatywnych emocji. Człowiek cierpliwy – jak głosi słownikowa definicja – to ktoś znoszący ze spokojem przeciwności lub przykrości, umiejący wytrwale czekać. Czy w dzisiejszych czasach jeszcze to potrafimy? Tymczasem Biblia w wielu miejscach zachęca do cierpliwości. „Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje” (Jk 5,7-8) – tak apostoł Jakub zachęca do cierpliwości. Wskazuje on, że nie możemy całego naszego życia ciągle i stale kontrolować. To niemożliwe. Daje nam za przykład rolnika, który dokonawszy zasiewu, musi[...]