miniatura

„W dziejach Bielska-Białej (…) kluczową rolę odegrali ewangelicy, którzy w ważnym rzemieślniczym, a później przemysłowym ośrodku przez kilka stuleci byli wiodącą grupa wyznaniową” – pisze Piotr Kenig. We wstępie szkicuje rozwój poszczególnych parafii – w Bielsku, Białej i Starym Bielsku – i wskazuje na obszary, w których rozwoju ewangelicy mieli szczególne zasługi. Sama publikacja jest pokłosiem roku jubileuszu 500 lat Reformacji, a konkretnie związanych z nim inicjatyw zorganizowanych w roku 2017 konferencji i wystaw oraz poprzedzających je badań. Do jej powstania przyczynili się, prócz cytowanego bielskiego historyka także historyczka sztuki, duchowny i przedsiębiorca – miłośnicy ewangelickiego dziedzictwa. Album składa się z trzech części, bo tyle jest w tzw. dwumieście luterańskich parafii. Te trzy rozdziały zawierają zdjęcia[...]