miniatura

„Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi”. 1 Kor 7,23 Ponownie będziemy obchodzić Święto Odzyskania Niepodległości. W dniu 11 listopada będziemy wspominać znane postacie historyczne, tych, którzy walczyli o naszą ojczyznę, język i tożsamość. Jednak dla różnych osób dzień niepodległości będzie się różnił i skupiał na innych elementach. Na innych niepodległościach. Być może dla niektórych świętem niepodległości mógłby być rok 1989, obrady przy okrągłym stole, dzień kompromisu, kiedy uwolniliśmy się od reżimu komunistycznego. Dla nas, ewangelików, niepodległość będą zapowiadać znamienne słowa Zygmunta II Augusta: „Nie jestem królem ludzkich sumień” będące przyczynkiem do konfederacji warszawskiej i ugody sandomierskiej, ale przede wszystkim będące wyrazem tolerancji religijnej w Królestwie Polskim.[...]