miniatura

„Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze”. Flp 2,2-4 Przy czytaniu tego biblijnego fragmentu przed oczami staje mi filmowa scena. Kargul i Pawlak stojący po dwóch stronach płotu, rozognieni kłótnią, rzucają garnkami wiszącymi na płocie, drą suszące się koszule, myśląc, że robią na złość sąsiadowi. Tymczasem jeden właśnie rozbił własne garnki, a drugi podarł własne ubrania. W liście apostoła znajdujemy szereg duchowych napomnień, które Paweł kieruje do zboru w Filippi. Przenosi się jednak szybko ze sfery życia religijno-kościelnego w sferę życia codziennego[...]