miniatura

  Rozmach, przestrzeń, architektura, mnóstwo różnorodnych możliwości i aktywności – to właśnie stolica. Jest jednak szczególny powód do jej odwiedzenia. Oto w Zamku Królewskim w Warszawie do 19 września 2021 r. trwa niezwykle interesująca wystawa zatytułowana Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy.Z plakatu zapraszającego na wystawę odważnie patrzy na nas Dziewczyna w ramie obrazu. To jedno z kilku najcenniejszych dzieł mistrza z Lejdy znajdujących się na stałe w naszym kraju. Jej ręce opierają się na namalowanej ramie stwarzając doskonałą, mistrzowską iluzję trójwymiarowości. Wydaje się, że dziewczyna, przez niektórych krytyków sztuki uważana za postać biblijną, za chwilę weźmie nas za rękę i poprowadzi w głąb swojego świata. Przewodnikiem po wystawie jest sam mistrz Rembrandt Harmenszoon van Rijn, a właściwie jego[...]

miniatura

W czwartek 22 lipca 2021 r. w Drogomyślu w parafialnym Centrum Effata odbyło się spotkanie z Jerzym Wojtowiczem z Sanoka. Artysta plastyk prowadzi pracownię Ikony Karpackiej w tamtejszym parku etnograficznym. Jest też konserwatorem sanockiego muzeum. Tematem spotkania była opowieść o rozumieniu i właściwym odczytywaniu ikony. Na przykładzie eksponowanych ikon uczestnicy uczyli się, jak czytać owe „pisane” obrazy religijne. Każda ikona powstaje bowiem ściśle według czterech podstawowych reguł. Po pierwsze, musi w niej być obecna teologia – czyli chęć przedstawienia duchowego świata. Następnie ważna jest ikonografia i hagiografia. Jest to wiedza o symbolach i atrybutach postaci biblijnych i osób uznanych w Kościele wschodnim za świętych. Każdy kolor ubrania, każdy gest ma głębokie znacznie. Z tym wiąże się również stosowanie tak zwanej[...]

miniatura

  Opowiadać o Wojciechu Gersonie, wybitnym malarzu i pedagogu schyłkowego okresu romantyzmu, to jakby opisywać wielkie rozłożyste drzewo, w cieniu którego jakże wielu znalazło schronienie. Wiatr historii poprzenosił jego nasiona w przeróżne przestrzenie naszej rzeczywistości. Nie sposób posłużyć się szablonem wobec takiej osobowości. Ponieważ jednak zeszły się aż dwie rocznice: 190. rocznica urodzin i 120. rocznica jego śmierci, przyjrzyjmy się tej postaci z kręgu niezwykłych warszawskich ewangelików.Autoportret malarza z 1885 r., Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. cyfrowe.mnw.art.plWojciech Gerson urodził się w Warszawie 1 lipca 1831 roku, zmarł tamże 25 lutego 1901 roku. Jego grób znajdziemy na ewangelickim cmentarzu przy ul. Młynarskiej. Jego rodzice – Wojciech i Antonina z Dietrichów – nie mieli polskich korzeni: przodkowie ojca[...]

miniatura

„Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?”. Mt 3,14Zadziwiająca jest ta wymiana zdań między Janem a Jezusem nad Jordanem. Właściwie dlaczego Jan wzbraniał się udzielić chrztu Jezusowi? Czy czuł się niegodny? Czy może widział chrzest wąsko – tylko jako akt pokuty, oczyszczenia sumienia, pragnienie rozpoczęcia nowego życia?Pan Jezus w swoim chrzcie przekazał nam coś znacznie ważniejszego. Zanurzając się w wo­dy Jordanu, Jezus zanurzył się w nasze życie, w brud naszej grzeszności, pozwolił, aby szlachetna biel Baranka przełamana została plamą naszego grzechu. Od chrztu Jezusa w Jordanie zaczyna się świadoma, dobrowolna droga w stro­nę śmierci, ofiarnej śmierci Baranka dla zbawie­nia świata i każdego człowieka. W Sakramencie Chrztu Świętego rozpoczyna się droga do życia[...]