miniatura

– dbałość o lubelskie dziedzictwo   Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy w Lublinie przy ul. Ewangelickiej 1 jest jedynym czynnym kościołem luterańskim w całym województwie lubelskim. W dniu 12 marca 2023 r. odbyło się w nim nabożeństwo dziękczynne z okazji zakończenia pierwszego etapu remontu tego zabytkowego budynku. Ostatnio zadbano też o dwa inne obiekty mocno związane z dziejami ewangelików i ich wkładem w rozwój Lubelszczyzny. Pierwszy etap remontu, dofinansowany ze środków unijnych, trwał ponad rok. W tym czasie w kościele wymieniono poszycie dachowe na miedziane, wyremontowano poddasze, wykonano nową elewację wieży, zabezpieczono fundamenty przed wilgocią, doprowadzono instalacje sanitarną i wodno-kanalizacyjną, wykonano zewnętrzną iluminację świetlną. Ponadto we wnętrzu kościoła wymieniono ogrzewanie, częściowo[...]

miniatura

– działania grupy Lublin Ekumeniczny Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie od trzech lat tworzy wraz z innymi lubelskimi parafiami oraz instytucjami nauki i kultury zespół o nazwie Lublin Ekumeniczny. Celem działalności tej grupy jest promocja wielowyznaniowej i wielokulturowej tradycji Lublina, integracja członków różnych wspólnot wyznaniowych i religijnych miasta, województwa oraz budowanie obrazu Lublina jako miasta dialogu ekumenicznego i zgody religijnej. Z inicjatywy zespołu zorganizowano m.in. I Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny Lublin – miasto zgody religijnej, który upamiętniał trzy rocznice: 700-lecie otrzymania przez Lublin praw miejskich, 500 lat Reformacji oraz 100. rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2017). Oprócz tego – całoroczny program Lublin – miasto zgody religijnej. W stulecie odzyskania[...]