miniatura

  Rzemieślnik za pomocą danego narzędzia i materiału może stworzyć określony produkt. Garncarz swoimi dłońmi z gliny ulepi garnek. Stolarz piłą i strugiem z kawałka drewna zrobi solidny stół, a kamieniarz młotkiem i dłutem z marmuru wyrzeźbi godny podziwu pomnik. Bóg też jest rzemieślnikiem, zaś jego produktem jest świat oraz ludzie żyjący na tym świecie. Jakiego więc narzędzia i materiału użył ów niebiański Rzemieślnik? Teza 6Luteranie rozumieją świat jako dobre stworzenie Boga, który poprzez swoje Słowo i Ducha sprawia i zachowuje wszystko, co istnieje, i prowadzi tenże świat ku swej chwale. Najprostszą i najtrafniejszą odpowiedzią na pytanie: „Z jakiego materiału Bóg stworzył świat?” jest stwierdzenie: „Z niczego”. Dochodzi tutaj do głosu filozoficzna koncepcja creatio ex nihilo (stworzenie z niczego). Teoria ta głosi,[...]