miniatura

„Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, i zaniechaj gniewu swego na nas! Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud twój rozradował się w tobie? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje! Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan: zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste, zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej. Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a[...]

miniatura

– aniołowie wykonawcami powierzonych zadań O działaniu Boga poprzez aniołów mówimy właściwie jedynie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Co wiemy o Bożych posłańcach, jakie są ich zadania i jaki powinien być nasz stosunek do nich? Pan Bóg powołał aniołów do służenia: „czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?” (Hbr 1,14), do wykonywania konkretnych, powierzonych zadań. Zakres ich działań jest bardzo szeroki. Ratują i wzmacniają W swojej służbie Bogu aniołowie strzegą przed grzesznym człowiekiem drogi do drzewa życia. Ratują w Bożym imieniu. Anioł znalazł Hagar, która została wygnana z „domu Abrahama” wraz z synem Ismaelem i błąkała się po pustyni, oczekując jedynie śmierci swojej i dziecka. Wtedy anioł ich uratował, sprawił[...]

miniatura

– co wiemy o aniołach? Aniołowie? Na co dzień nie zastanawiamy się zbytnio nad rolą i znaczeniem Bożych posłańców. O działaniu Boga poprzez aniołów mówimy właściwie jedynie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Teraz, gdy adwentowe i świąteczne dekoracje pełne są aniołów i aniołków różnych kształtów i wielkości, warto zastanowić się, co o aniołach wiemy, jakie są ich zadania i jaki powinien być nasz stosunek do nich. W 1973 roku w Wydawnictwie Zwiastun ukazała się książka ks. dra Alfreda Jaguckiego pt. Od świata do Chrystusa. W podrozdziale Człowiek między aniołami a demonami autor zwrócił uwagę na istotną sprawę – na uważanie niewidzialnego dla nas świata za baśnie. Napisał: „Mówi się, że w epoce radia i telewizji, cybernetyki i energii jądrowej człowiek wykształcony nie może wierzyć w istnienie[...]

miniatura

– czyli epidemia cholery w Turku i okolicach Jako szczęśliwy emeryt, pozbawionym spraw administracyjnych, mam więcej czasu na pogłębianie znajomości historii naszego Kościoła. Gdy byłem m.in. proboszczem parafii w Turku, niejednokrotnie zatrzymywałem się na tamtejszym cmentarzu ewangelickim przy grobowcu z tablicą ks. Wilhelma Augusta Posselta. Zmarł podczas epidemii cholery dnia 17 lipca 1852 roku w wieku 42 lat, w osiem miesięcy po odprawieniu pierwszego nabożeństwa w nowo wybudowanym kościele. Został pochowany tam, gdzie chowano innych zmarłych podczas epidemii, czyli na specjalnie założonym cmentarzu poza miastem. Istnieje on do dzisiaj i nazywany jest cmentarzem cholerycznym. Nagrobek proboszcza parafii ewangelickiej w Turku. Fot. Iza Ptak Epidemia cholery objęła wiele miast i śmierć zbierała swoje obfite żniwo. Była także w Sompolnie i[...]