miniatura

Wystarczy wejść na jeden z bieszczadzkich grzbietów – Połoninę Caryńską i popatrzeć w dowolną stronę. Jeśli nam serce i pamięć dobrze podpowie, to może nam się skojarzy i w ciszy, bo to park narodowy, zaśpiewamy: Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże… Ale co Bieszczady mają wspólnego z ewangelikami?Czy używając wyobraźni możemy wymyśleć świat śląsko-cieszyński, w którym nie byłoby żadnych ewangelików, a nawet żadnych śladów po nich? Nie. Co innego, jeśli pomyślimy o południowo-wschodniej granicy Polski, gdzie rozciągają się Bieszczady. W ciągu niewielu lat, w połowie XX wieku, ówczesnej władzy politycznej udało się tam wszystko zmienić oraz stworzyć warunki, żeby dawne życie mogło osunąć się w niebyt. Jednak ludzka pamięć trwa. Na przekór rzeczywistości, opisując te ziemie, które częściowo tylko należą[...]

miniatura

– czyli o uporządkowaniu czasu między Epifanią a czasem pasyjnymGdy uważni czytelnicy otworzyli tegoroczny przewodnik po Biblii, czyli książkę Z Biblią na co dzień 2021, zauważyli pewien brak. Patrząc na numery introitów i nazwy poszczególnych niedziel przypadających mniej więcej na przełom stycznia i lutego, można było zauważyć, że zgubiła się nam w tym roku trzecia niedziela przed czasem pasyjnym, z łaciny zwana dostojnie Septuagesimae, czyli Siedemdziesiątnicą.Aby dopełnić wszelkich formalności związanych z przedstawieniem „zguby”, warto też wspomnieć, że w dawniejszych śpiewnikach czy agendach nosiła tajemniczo dziś brzmiącą nazwę Niedzieli Starozapustnej. Była „najstarsza” z niedziel zapustnych, a za nią podążały niedziele Mięsopustna i Zapustna. Te zaś do dziś w naszych materiałach nazwane są niedzielami[...]

miniatura

W roku 1975 ukazała się po raz pierwszy w Polsce książka Z Biblią na co dzień. Wtedy rozpoczęło się systematyczne wydawanie polskiej wersji Losungen. W tym roku mija 45 lat od pierwszego wydania, którego inicjatorem był Karol Hławiczka z Cieszyna.W 2005 roku na łamach naszego czasopisma opublikowaliśmy cykl artykułów dotyczący historii Losungen oraz Z Biblią na co dzień. Część z nich chcemy przypomnieć, ponieważ historia tej książki jest niezwykła – obecnie ukazuje się ona w ponad 100 krajach.Polskie wydanie Z Biblią na co dzień przez te 45 lat rozwinęło się, szczególnie w ostatnich latach. Od 2017 roku na niedziele i święta publikowane są rozmyślania. Oprócz wersji papierowej funkcjonuje także strona internetowa, a każdy posiadacz smartfona może zainstalować sobie aplikację z codziennym Bożym Słowem.Niezależnie od[...]

miniatura

  Synod naszego Kościoła podczas posiedzenia w Łodzi w dniu 13 października 2018 roku podjął uchwałę, w której zaproponował ewangelikom w Polsce tematykę działań na dwa kolejne lata. Uchwała przewidywała, że luteranie będą w 2019 roku dużo mówili na temat troski o Boże stworzenie, a rok później zajmą się chrześcijańską wolnością.Propozycje, które zostały przyjęte – co warto zauważyć – jednogłośnie, zostały przygotowane przez synodalną komisję ds. teologii i konfesji. Zarówno komisja synodalna, jak i potem rada synodalna, a w końcu cały Synod Kościoła, kierowały się wspólną przesłanką. Podstawowym powodem do zajęcia się taką właśnie tematyką, była chęć uwzględnienia ważnych elementów naszej tożsamości wyznaniowej i odniesienia ich do tego, czym żyje współczesny człowiek.  Konsekwencje biblijnego[...]