miniatura

  „Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa – tak mawiali starzy”. Tymi słowami rozpoczyna się jedna z najpiękniejszych bodaj pieśni w Śpiewniku ewangelickim. Jeśli mówimy o naszej tożsamości, to ich przywołanie jest uzasadnione. Tożsamość luterańska to przede wszystkim ciągłe dążenie do powierzenia swojego życia Bogu, dążenie, mimo upadków i zwątpień, które są przecież udziałem wielu z nas. W smutku, czy w radości, cokolwiek wokół się dzieje, jako luteranie powinniśmy konsekwentnie powierzać Bogu każdą sprawę, utożsamiając się z Jego wolą. Dla mnie stanowi to podstawowy przejaw luterańskiej tożsamości. W przytoczonym wcześniej fragmencie pieśni autor używa określenia „starzy”, które jeśli zauważyć, że pieśń pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku, niesie znaczną dozę zaufania i szacunku. W moim przekonaniu, ważnym[...]