miniatura

List pasterski Drogie Siostry, Drodzy Bracia!   W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 wiele rządów wprowadza tzw. „społeczny dystans”, czyli nakaz fizycznego oddalenia się od siebie. Takie regulacje, w coraz większym stopniu, pociągają za sobą ograniczenia także dla sposobu funkcjonowania Kościoła, zwłaszcza w sferze związanej z prowadzeniem nabożeństw. Zdajemy sobie sprawę, że te ograniczenia są trudne dla Kościołów, których tożsamość wyraża się w gromadzeniu się ludzi w jednej przestrzeni wokół Słowa i sakramentów. Kiedy Ciało Chrystusa nie może spotkać się w jednym miejscu, co wtedy mamy robić? Chcielibyśmy zaproponować kilka refleksji teologicznych i duszpasterskich. Kościół w przestrzeni publicznej Kościoły znajdują się w przestrzeni publicznej i w związku z tym podlegają prawom i przepisom wydawanym przez[...]