miniatura

Lublin – niegdyś miasto położone w centrum ziem polskich, w którym wachlarz zwyczajów, tradycji i religii splatał się w niepowtarzalny klimat. Kontynuując tradycję wzajemnego poszanowania i wspólnoty Kościoły: prawosławny, rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski, zielonoświątkowy i adwentystyczny już od kilku lat propagują ideę ekumenii. Podejmowane działania: wspólna modlitwa i dialog o aktualnych problemach nurtujących dzisiejsze społeczeństwo zmierzają do wzbudzenie wzajemnego szacunku chrześcijan różnych wyznań i szerzenie wiedzy na temat tych Kościołów. Tegoroczny program pod hasłem Ekumeniczny Lublin 2020 – Ludzie i formy dialogu – ku Jerozolimie zainaugurowano nabożeństwem ekumenicznym, które odbyło się w Lublinie 19 lutego br. w bazylice oo. dominikanów. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik[...]