miniatura

– o migracji i wspieraniu potrzebujących   „Rozwiązanie problemu migracyjnego w Polsce i w Europie wymaga współpracy ludzi dobrej woli na wielu płaszczyznach. Potrzebna jest hojność i roztropność, otwarcie serca i ustanowienie praw gwarantujących poszanowanie godności własnych obywateli i tych, którzy proszą o pomoc” – napisano w Przesłaniu Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców, podpisanym w 2016 roku przez Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół Rzymskokatolicki. Taką działalnością zajmuje się Razem Infopunkt dla migrantek i migrantów, działający przy parafii luterańskiej w Koszalinie. Polityka migracyjna i azylowa jest często podejmowanym tematem. Szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń na wschodniej granicy kraju. Zarówno migranci zarobkowi z Ukrainy, jak też osoby, które utknęły w lasach na[...]

miniatura

  Propozycja podzielenia się swoją refleksją nad tożsamością luterańską doprowadziła mnie do ponownego odkrycia znaczenia niedzieli – Dnia Pańskiego. Czy jest związek pomiędzy niedzielą, jej świętowaniem a tożsamością? Z pewnością większość z nas potrafi do dziś zanucić piosenkę nr 81 z młodzieżowego śpiewnika: „Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim”, opartej na psalmie 118. Niedziela, dzień odpoczynku od pracy, dzień spacerów, wycieczek, aktywności sportowej, odwiedzin rodzinnych, czasami lenistwa. Wydaje się, że w ostatnim czasie świętowanie niedzieli zatraca sens. Zapominamy o treściach, jakie niesie, zanika praktyka „chodzenia do kościoła”, rozmywa się poczucie luterańskiej wspólnoty. Czas pandemii pogłębia te tendencje. A przecież bycie luteranką, luteraninem nie polega tylko[...]