miniatura

Prawda – to słowo kończy karierę w tym kraju. Świadczą o tym wypowiedzi i opinie polityków, dziennikarzy oraz media działające w stylu wojennym. Właśnie w jednym z tygodników przeczytałem: „Pamiętajmy, że pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda”. Dlatego czytamy o spiskach „niemieckich i brukselskich”, a zamiast prawdziwych informacji w mediach odbywa się dezinformacja, oszustwa, plucie polityków na konkurencyjne partie. Zatrute nienawiścią umysły polityków zatruwają naród fałszem i kłamstwem. Nic dziwnego, że coraz mniej jest oglądających wiadomości TVP. Z jednej strony spotykamy polityków podejrzliwych, z urojeniami i wrogością do wszystkiego, co nie jest ich własnym dziełem. Z drugiej strony pełnych nieuzasadnionej manii wielkości, którzy nie wstydzą się swoich autoreklamiarskich wystąpień: „Tak naprawdę nie ma na świecie[...]

miniatura

We współczesnym rozgardiaszu ideologii, szkół filozoficznych, pojęć religijnych, szukamy prawdy Bożej. Często tam, gdzie jej nie ma. Zapominamy bowiem, że tylko w jednym miejscu można ją znaleźć – w Piśmie Świętym. I tylko jedna rzecz jest do zrobienia, by je poznać – otworzyć i stale czytać, by właśnie na tej zbawiennej prawdzie oprzeć swe życie. Niestety, niewielu je czyta. A przypomnę, że przez wieki obowiązywał wierzących zakaz czytania Biblii, gdyż jest tam wiele ważnych Bożych prawd, ale niezgodnych z ludzkimi dogmatami. A przecież bez wierności temu jedynemu Słowu, nie ma chrześcijaństwa i niknie jego miłość na rzecz dogmatycznej mitologii narzucającej zakazy. Jezus wyraźnie powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14,6). Jakże często spotykamy ludzi,[...]

miniatura

  Gdy myślę o wierze, zastanawiam się, kiedy w moim życiu nastąpiły jej początki. Dzieciństwo miałem uporządkowane już w ósmym roku życia, gdyż od kilku już lat mieszkaliśmy na tej ziemi, wtedy dla nas jeszcze obcej, na granicy Jury Krakowskiej i Górnego Śląska. Na tej, jak mawiano, „zapomnianej przez Boga ziemi”. Nigdy tam, poza lasami, polami i łanami zbóż, nie było innych bogactw, a marzeniem ludzi była praca w zakładach wyrobów gumowych „Westa” w Wolbromiu, gdzie gwarantowano mieszkanie, ubezpieczenia i naukę w szkole podstawowej. Ojciec był urzędnikiem administracji fabryki, dobrze zarabiał, mieliśmy trzypokojowe mieszkanie z ogródkiem. Żyliśmy bez kłopotów finansowych, tak że ojciec mógł finansować najstarszego naszego brata Bogdana, który mieszkał w Radomsku, gdzie uczył się w liceum. Szkoła ówczesna nie wymagała wiele[...]

miniatura

Autorstwo tych tytułowych słów przypisuje się Heraklitowi z Efezu (540-480 r. p. Chr.). Przez tysiące lat sformułowanie to, dosłownie znaczące wszystko płynie, wyraża raczej myśl, że wszystko się zmienia. Tymczasem dziś, zgodnie ze stanem faktycznym wielu rzeczy, poglądów, racji stanu, możemy je przekładać na: wszystko jest nietrwałe. Żyjemy bowiem w arcyciekawych czasach – niby w czasach demokracji, wolności, równości obywatelskiej, ale jednocześnie nigdy tak wiele państw, łącznie z naszym, nie było tak blisko totalitaryzmu. Dodam, że słowo to jest jeszcze dość niewinne na określenie tego stanu rzeczy, który przecież nie tak dawno zafundowały Europie dyktatury Niemiec i Rosji.  Wielu ludzi, którzy nie uznają autentycznego Stwórcy, „wypatruje wszechstronnego i uniwersalnego, wszechmocnego i wszechwładnego »Ojca«. Nacjonalizm go oferuje[...]

miniatura

Ten tekst zajął mi dużo czasu. Jakim słowem witać mamy nowy rok naszego osobistego życia, a jaki tekst bardziej pasuje do tego, co się dzieje w naszym kraju i na świecie? W domu panuje pokój zupełny, ale burzy jego obraz to, co za oknem – w kraju, w radiu, w polityce. Gdyż tam burza walk słownych i kryminalne oskarżenia! Obrazy ludzi bez sumienia, ale z imperialnymi nadziejami. Za wschodnią granicą wojna przesiąknięta zbrodnią ludobójstwa i przekształcająca się powoli w charakter pożogi światowej – przynajmniej, jak można sądzić, w zamysłach jej autora. Nie nadzieja, a strach zawisł nad światem. Może zbyt ostro widzę sytuację, ale przypomina ona tę z XVII i XVIII wieku, gdy nacjonalizm rządzących i egoistyczny klientelizm, i walka o władzę, doprowadziły stopniowo do anarchii wspierającej się na liberum veto i upadku zdradzanego przez[...]

miniatura

Pierwszy dzień roku 2023. Jeszcze biała, niezapisana życiem karta kalendarza. Nie wiadomo, co na niej zobaczymy, podobnie jak na tych następnych. Czy to będzie zapis mojej drogi, gdzie na plan pierwszy wysunie się moje ego, czy raczej będzie to droga skromna, pokorna, a zarazem bezpieczna, wiodąca za drogowskazem samego Boga. Czy pójdziemy w cichej, pełnej harmonii muzyce szumu drzew, łanów zbóż i śpiewu ptaków, czy w dysharmonii piorunów rakiet i błyskawic wybuchów bomb? Już to przeżyłem, podczas poprzedniej wojny. Tęcza lecących rakiet „katiuszy” rozświetlała niebo, a nad moją głową przeleciała seria z karabinu maszynowego. Miałem wtedy czternaście lat i szedłem do studni po wodę. Także był styczeń, biały od śniegu. Wiele narodów i wielu polityków różnych nacji i różnych partii straciło pamięć, czym była wojna. Wojny XIX wieku i[...]

miniatura

Sam w mieszkaniu już kilkanaście lat. Rzadko ktoś mnie odwiedza, z wyjątkiem synów. Rzadko też sam ostatnio wychodzę, zdrowie nie zawsze pozwala, a ostatnio i wysokie ciśnienie, i stała arytmia. A także prace domowe i opieka nad dwoma niegdyś bezdomnymi kotami. Ale takie życie również ma swoje plusy: czas na czytanie książek. Wybranych, gdyż interesuje mnie autor lub temat, czasami razem losem powiązanych, jak Olga Tokarczuk, której wszystkie dzieła, od czasów jej Nagrody Nobla już przeczytałem oraz Jerzy Pilch, bo swojak, osobiście mi znany. Patrząc przez okno, widzę ogródki działkowe, a dalej kamienice następnej ulicy. Tu mamy niespodziankę, gdyż w ogródkach nie nudne warzywa, ale same drzewa, od świerków, brzóz i włoskich orzechów począwszy po kwitnące krzewy. I to wszystko okraszone mnóstwem ptaków, od ćwierkających wróbelków,[...]

miniatura

W Starym Testamencie pojęcie świętościodnosiło się do Boga i miejsc, gdzie był obecny, takich jak: krzew gorejący, Betel, świątynia jerozolimska z całym rytualnym wyposażeniem. W końcu cały naród izraelski objęty został, jako wybrany, kategorią świętości. W Nowym Testamencie honor ten spoczął na Trójcy Świętej. Droga do świętości wieść mogła jedynie przez doskonałość wiary i służby dzieci Bożych. Gdy bowiem Bóg daje człowiekowi nowe serce, a Duch Święty zamieszka w wierzącym człowieku, staje się on posłuszny woli Bożej i uświęcony, i zbawiony w Chrystusie (por.: 1 Kor 6,11; 1 P 2,9; Rz 6,22; 1 Tes, 4,3). Tyle na temat uświęcenia znalazłem w Encyklopedii biblijnej wydawnictwa Vocatio. Pojęcie uświęcenia i świętości było od dawien dawna problemem trudnym do racjonalnego określenia, zgodnego ze stanowiskiem biblijnym, a[...]

miniatura

Dostałem niedawno tekst wystąpienia sejmowego jednej z posłanek. Jej imienia i nazwiska wymieniał nie będę, gdyż po dyskusji, jakie wystąpienie wywołało w Internecie, są one już powszechnie znane. Tekst wystąpienia utrwala pewność, że nasze rodzime chrześcijaństwo nie jest odbiciem tego autentycznego – ewangelicznego, ale wymyślonego na własny użytek, zepsutego, zdegenerowanego, wypranego ze swej istoty. Oto te dwa najsłynniejsze zdania z wypowiedzi posłanki: „Prawo powinno wymuszać na osobach niebędących katolikami, by składały specjalne oświadczenia, że znają i respektują polską konstytucję oraz wartości. Powinniśmy tego wymagać od ateistów, prawosławnych i muzułmanów. Niespełnienie tych wymogów powinno być jednoznacznym powodem do deportacji”. Czy te żądania mają coś wspólnego z chrześcijaństwem? Chyba nie, gdyż występuje[...]

miniatura

Reformacja odkryła przed szesnastowiecznym światem całą biblijną prawdę o Jezusie i Jego nauce, dotąd skrzętnie w niektórych fragmentach ukrywaną przez średniowieczny Kościół. Ona dopiero uzmysłowiła wierzącym Bożą miłość do człowieka, nawet grzesznego. Ukazała ogrom Jego łaski, mimo iż jesteśmy jej tak niegodni, a także wartości, którymi nas obdarzył, a które dają nam pewność wysłuchania modlitw, przebaczenia win, ale i zbawienia. Jeżeli ufamy słowom Ewangelii, stajemy się godni nazwy: chrześcijanin. Tę prawdę przekazuje nam Jezus w 15. rozdziale Ewangelii Jana: „Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. (…) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie,[...]