miniatura

– pamiętajmy o nieużytkowanych cmentarzach   „Największe skupienie naszych współwyznawców jest w Łączce” – można przeczytać w protokole wizytacyjnym generalnego superintendenta ks. Juliusza Burschego, który przebywał w Węgrowie 2 i 3 kwietnia 1927 roku. Ewangelicka Łączka miała wtedy kilkudziesięcioletnią historię. Stan liczebny parafii węgrowskiej nie przekraczał po wojnie światowej dwóch tysięcy „dusz”, rozproszonych w pięciu powiatach. Było to znacznie mniej niż wykazywał protokół wizytacyjny z 1911 roku. Przed I wojną światową istniało 480 tzw. numerów, od których płaciło się parafialną składkę, wobec 328 numerów w 1927 roku. Łączka leży w gminie Żeliszew na skraju powiatu siedleckiego. Do najbliższej stacji kolei warszawsko-terespolskiej, istniejącej od 1866 roku, jest 6 km. Dziś do Łączki dojeżdża[...]

miniatura

Nieodległą historię wielokulturowego Dąbia (między Kołem a Łęczycą) poznawano podczas konferencji Dąbie miasto wielu kultur zorganizowanej w tej miejscowości 12-13 września 2020 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Adam Grabowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbia (TPMD) powiedział, że chociaż miasto straciło swój wielokulturowy charakter na rzecz jednolitości narodowej i wyznaniowej, to owo dziedzictwo nie znikło. Świadczą o nim trwałe ślady materialne i duchowe. Przypomnieli o współpracy i zasługach O tamtym świecie, o wspólnym przed wojną życiu obok siebie obywateli różnych narodowości, wyznań i religii, o ich współpracy w sprawach ważnych dla miasta, o zasługach dla jego rozwoju, mówili autorzy referatów. Adam Grabowski, prezes TPMD – o wielokulturowości Dąbia i 18-letnim dorobku Towarzystwa, dr Piotr Wąsowicz, dyrektor[...]