miniatura

W naukach społecznych, które reprezentuję, pojęcie tożsamości bywa rozumiane na dwa sposoby. Albo odnosi się ono do unikatowości i indywidualności osoby, albo do podobieństwa. Ten drugi przypadek zachodzi, kiedy się ona identyfikuje – lub jest identyfikowana – z grupami czy kategoriami społecznymi na podstawie pewnych istotnych wspólnych cech, na przykład tożsamości wyznaniowej. Tożsamość luterańska odnosi się właśnie do tego drugiego, zbiorowego znaczenia. Jednostka przynależąc do wspólnoty wyznaniowej określa się – lub jest określana przez innych – jako członek lub członkini tej wspólnoty. Tożsamość zbiorową można metaforycznie ująć jako obraz samej siebie tworzony przez wspólnotę, z którym to obrazem utożsamiają się jej członkowie. Obraz ten bywa ujmowany na trzy sposoby. Pierwszy określa „ducha” zbiorowości, jej wzór[...]