miniatura

Pytania o tożsamość leżą u źródeł refleksji nauk społecznych i humanistycznych: socjologii, antropologii, nauk o kulturze. Tożsamość jest także jedną z podstawowych kategorii, nad jakimi przychodzi nam się zastanowić w naszym życiu. Kim jestem, jakie wartości są mi bliskie, z jakimi poglądami się utożsamiam – oto pytania, na jakie musimy sobie odpowiedzieć. Myśleć o tożsamości można na różne sposoby. Z jednej strony postrzegamy ją jako coś stałego, pewnego, ukształtowanego raz na zawsze. Ale można też postrzegać ją jako zmienną, zmieniającą się, płynną. Jak nazywał ten rodzaj tożsamości znakomity socjolog Zygmunt Bauman. Tożsamość nieodłącznie związana jest z podstawowymi założeniami Marcina Lutra. Zasadza się na przekonaniu, że jedynie Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, że zbawieni jesteśmy z[...]

miniatura

Od wielu lat doświadczamy swego rodzaju przesunięcia w świecie komunikacji. Naszą wiedzę w coraz większym stopniu zawdzięczamy mediom. W mniejszym stopniu doświadczamy rzeczywistości. Zjawisko to uległo nasileniu z chwilą pojawienia się Internetu. Dziś nie podróżujemy po świecie, by go poznać, lecz serfujemy w Sieci. Daje nam to ogromne możliwości, nigdy bowiem człowiek nie dysponował tak wielką ilością informacji w zasięgu ręki. Zarazem przynosi to jednak wiele zagrożeń, bowiem wiedza, jaką otrzymujemy, często jest przypadkowa, czasami zafałszowana, a możliwość weryfikowania zebranych informacji co rusz sprawia nam trudność lub jest wprost niemożliwa. Zjawiska te nabrały szczególnego znaczenia z chwilą pojawienia się mediów społecznościowych, których użytkownik jest prosumentem, czyli jednocześnie konsumentem i producentem informacji. Nie[...]

miniatura

  Powszechnie znane jest powiedzenie „Jak trwoga – to do Boga”. Charakteryzuje ono postawę człowieka, który znalazł się w sytuacji bez wyjścia, gdy wszelkie racjonalnie motywowane działania nie przynoszą rezultatów, a w ludzkie myślenie wkradają się lęki i rozpacz. W takich chwilach zagrożenia zwracamy się do Boga z naszymi błagalnymi modlitwami. W liturgii nabożeństw wypowiadamy formułę, której źródła leżą w Księdze Objawienia św. Jana, zwaną trisagionem, rozpoczynającą hymn pochwalny na cześć Trójcy Bożej: „Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”. W polskiej tradycji modlitewnej szczególne miejsce przypada tzw. suplikacji, która od tych słów również się rozpoczyna. Kolejne zaś fragmenty tej modlitwy brzmią następująco: „Od powietrza, głodu, ognia i wodyWybaw nas Panie!Od nagłej i[...]

miniatura

Modlitwa Pańska jest z pewnością jednym z najczęściej przywoływanych tekstów w historii. Wynika to oczywiście ze znaczenia tekstu biblijnego, a zwłaszcza tekstu Ewangelii. Ocenia się, że Biblia i jej fragmenty tłumaczone są na ponad 3,7 tysiąca języków. Założyć można, że podobna ilość tłumaczeń dotyczy także przekładu modlitwy Ojcze nasz. Kwestia tłumaczenia tego tekstu wymaga wprowadzenia kilku kontekstów. Pierwszy i najistotniejszy z nich to kontekst teologiczny. W przypadku tekstów pierwszych, najważniejszych, kryterium podstawowym wydaje się wierność wobec oryginału. To oczywiste. Kiedy jednak spojrzymy na takie dosłowne przekłady, zobaczymy ich niedoskonałość. Można by rzec, że przypominają one przekłady dokonane z pomocą internetowych translatorów. Konieczne wydaje się spojrzenie na tekst Modlitwy Pańskiej z perspektywy hermeneutyk[...]