miniatura

Dojście Salomona do władzy przedstawia 1. Księga Królewska w pierwszych dwóch rozdziałach. Biblia przynosi najpierw informację o starości króla Dawida (por. 1 Krl 1,1-5). Zapowiada to konieczność zmiany na  królewskim tronie.Jak czytamy, władca odczuwał zimno i nie mógł się rozgrzać. Postanowiono więc temu zaradzić, wyszukując młodą kobietę, która opiekowałaby się królem i ogrzewałaby go swoim ciałem, sypiając z nim w tym samym łóżku. Wybrano dziewczynę o imieniu Abiszag, Szunamitkę, czyli osobę pochodzącą z miasta Szunem, które najprawdopodobniej znajdowało się we wschodniej części równiny Jezreel. Abiszag wypełniała powierzone jej zadanie. W wersecie 4 znajduje się wypowiedź, wedle której dziewczyna pielęgnowała króla, ale król z nią nie współżył. W wypowiedzi tej nie chodzi jednak o ochronę dobrego imienia[...]

miniatura

Biblia przedstawia trzeciego władcę Izraela – króla Salomona, syna Dawida – jako tego, który doprowadził Izrael na szczyt bogactwa i prosperity. W 1 Krl 10,27 czytamy, iż „król sprawił, że w Jerozolimie było tyle srebra, co kamieni, a cedrów tyle, co sykomor”. Wypowiedź ta w starożytności musiała sprawiać o wiele większe wrażenie niż obecnie, ponieważ do czasów panowania Persów na Bliskim Wschodzie srebro było droższe od złota.Biblia przypisuje królowi Salomonowi wielką mądrość. W 1 Krl 5,10-14 możemy przeczytać, że mądrość króla „przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i wszelką mądrość Egipcjan (…). Jego imię stało się sławne wśród okolicznych narodów”. Biblijny obraz króla Władca miał być autorem trzech tysięcy przysłów i tysiąca pięciu pieśni. Salomonowi przypisano autorstwo ksiąg[...]