miniatura

– rozmowa z ks. Sílvią Genz, prezydentką Kościoła    Ewangelickiego Wyznania Luterańskiego w Brazylii (KEWL) Jak radzi sobie Pani w czasach pandemii szerzącej się w Brazylii od marca 2020 roku? Kiedy w Brazylii potwierdzono pierwsze przypadki choroby, tysiące ludzi w wielu krajach padło już ofiarą koronawirusa. Mieliśmy więc trochę czasu na przygotowanie się do pandemii, ale rząd nie docenił powagi sytuacji. Twierdził, że ​​zagrożenie związane z nowym koronawirusem jest „przewymiarowane” przez prasę i Światową Organizację Zdrowia. Podstawowe zasady, takie jak zachowanie dystansu i obowiązek noszenia maski, były przedstawiane jako absurdalne i nie były przestrzegane. To z pewnością przyczyniło się do dużej liczby zakażeń i zgonów. Liczby te byłyby dziś jeszcze wyższe, gdyby niektóre agendy rządowe, a także lokalne[...]