miniatura

W niedzielę 23 lutego 2020 r. w kościele ewangelickim w Starym Bielsku (Bielsko-Biała) odbył się koncert Bielskiego Chóru Gospel pod dyrekcją Michała Czulaka, który działa przy Domu Kultury w Olszówce, dzielnicy Bielska-Białej. Było to kolejne wydarzenie w ramach akcji charytatywnej Zimbabwe. Pomogę, bo mogę, którą w październiku 2019 roku rozpoczęła starobielska parafia. Akcja ma na celu wsparcie Kościoła Luterańskiego w Zimbabwe, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność szkół oraz warsztatów zawodowych dla młodych matek, które prowadzi Kościół. Do tej pory zorganizowano trzy „kawy charytatywne”, czyli spotkania po nabożeństwie, na których sprzedawana była kawa i ciasto oraz kiermasz adwentowy. Koncert przygotowano, aby akcją zainteresować także osoby spoza parafii. Ponad 250 osób, które przybyło w niedzielę posłuchać[...]

miniatura

W niedzielę 23 lutego 2020 roku parafia ewangelicka w Siemianowicach Śląskich w diecezji katowickiej obchodziła 125-lecie kościoła Marcina Lutra oraz 20. rocznicę odzyskania kościoła, a także 160-lecia otwarcia pierwszej szkoły ewangelickiej w mieście. Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago w oparciu o wybrane wiersze z Ewangelii Łukasza 18,35-38.40-41, Ewangelii Marka 1,40-41 i z Dziejów Apostolskich 3,1.3-6. Nawiązał w nim do zawiłych dziejów parafii. Podkreślał, jak ważne jest, by wołać do Boga o zmiłowanie i oczekiwać na uzdrowienie. Zauważał, że doświadczanie zdjęcia bielma z oczu i oczyszczenia z trądu grzechu oraz wyrwania z paraliżu niemocy stanowi impuls do uzdrawiania otaczającej rzeczywistości – w rodzinach, miejscach pracy, na terenie miasta i okolic. Biskup życzył siemianowickim parafianom, by potrafili zauważać ludzkie niedole,[...]

miniatura

Dnia 15 lutego 2020 r. zmarł w Westerstede w Niemczech, w wieku 91 lat, ks. Lucjan Steinhagen, urodzony 28 listopada 1928 r. w Ozorkowie. Lucjan Steinhagen został ordynowa­ny na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 7 czerwca 1959 r. w Działdowie. Od 1959 r. był wi­ka­riu­szem, a później administratorem Pa­rafii Ewangelicko-Augsburskiej w Biskupcu Reszelskim oraz Dźwierzutach, którym podlegały też zbory: w Raszągu, Czerwonce, Jezioranach i Resz­lu (diecezja mazurska). Na nabożeństwa dojeżdżał rowerem, a potem moto­cyklem. Jednocześnie w latach 1966-1968 pełnił funkcję duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego diecezji mazurskiej. Z kolei w latach 1969-1971 był dusz­­pa­sterzem niemieckojęzycznych pa­rafian z diecezji pomorsko-wielkopols­kiej. Do­jeż­dżał na nabożeństwa do 16 zborów w kilku powiatach. Siedzi­bą duszpa­s­ters­twa[...]

miniatura

„Jakież to szczęście, że się urodziliśmy, że możemy odczuwać ten świat wieloma zmysłami, że istnieją rzeczy, które nadają naszemu czasowi koloryt. Możemy zachwycać się gwiazdami, mimo iż są dla nas nieosiągalne. Doświadczać możemy wszystkich cudów Bożego stworzenia. (…) Nasze życie – ograniczone dwiema datami, a jedną z nich tylko znamy, może być pełne naszej aktywności: poznawczej i twórczej. Jest to czas budowania – nie tylko w sensie materialnym, ale także tworzenia więzi międzyludzkich, to czas na dawanie następnego życia, to czas na miłość, przyjaźń, na czynienie dobra” – pisała Anna Pola-Dymek. Czytelnikom „Zwiastuna Ewangelickiego” znana jest jako autorka cyklu Korytarze nadziei publikowanego w numerach od 5/2018 do 15-16/2018. Dzieliła się w nim doświadczeniami, jak podczas długotrwałej choroby odnaleźć sens[...]

miniatura

Kościoły w Azji a koronawirus Kościoły będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) w Azji doradzają swoim wiernym, aby działali rozważnie i unikali paniki oraz wprowadzały dodatkowe środki higieniczne. Luterański Kościół w Singapurze zachęca parafie, aby zaopatrzyły się w termometry bezdotykowe, maski ochronne i płyny do dezynfekcji rąk. „Niektóre parafie proponują transmisję nabożeństw w Internecie, aby ci, którzy nie czują się dobrze, mogli modlić się w domu z resztą wiernych” – mówił biskup Terry Kee. Radzi także, aby udostępniać i przekazywać dalej informacje o wirusie, ale najważniejsze, aby przekazywać informację o liczbie tych, którzy wyzdrowieli i opuścili szpitale. Przywódcy Kościoła Luterańskiego w Malezji (LCM) w liście pasterskim poprosili swoich członków i parafie, aby nie wspierały[...]

miniatura

W dniu 18 grudnia 2019 roku w Coventry w Wielkiej Brytanii w wieku 95 lat zmarł wieloletni, zasłużony kurator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Birmingham Antoni Chraścina. Urodził się w Wiśle 5 listopada 1924 roku. Wraz z braćmi Tadeuszem i Jerzym spędził dzieciństwo pod troskliwą opieką matki w wiślańskim gospodarstwie. W czasie II wojny światowej brał udział w kampanii polskiej armii we Włoszech. W 1946 roku, w wieku 22 lat przybył do Anglii, gdzie wkrótce znalazł pracę w hrabstwie Chester. Zamieszkał potem w Coventry i przez 30 lat pracował w fabryce Torringtons. Stając się częścią polskiej emigracji zaangażował się w służbę polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Birmingham. Tutaj poznał Friedę z d. Betker, z którą zawarł związek małżeński w 1957 roku. Ślubu młodej parze udzielił ks. Fryderyk Arlt, ówczesny proboszcz parafii.[...]

miniatura

Luteranie a Palestyna Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) podpisała oświadczenie, wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, opowiadając się przeciwko planowi pokojowemu dla Bliskiego Wschodu przedstawionemu przez prezydenta USA Donalda Trumpa 28 stycznia 2020 r. Oświadczenie wydało Stowarzyszenie Międzynarodowych Agencji Rozwoju (Association of International Development Agencies), które zrzesza 84 organizacje pozarządowe działające na terytorium Palestyny. Ogłoszono w nim, że przedstawiony przez USA plan „zaprzecza podstawowym prawom Palestyńczyków i zmniejsza szanse na trwały pokój”. Oświadczenie ostrzega, że ​​jednostronna aneksja terytorium palestyńskiego „jeszcze bardziej zaostrzy ryzyko przymusowego przesiedlenia palestyńskich rodzin i społeczności, pogłębi ubóstwo i utrudni udzielanie niezbędnej pomocy humanitarnej”. Organizacje[...]

miniatura

Słowacja Dnia 2 lutego 2020 roku w kościele ewangelickim w Preszowie na Słowacji wprowadzono w urzędowanie nowego biskupa Dystryktu Wschodniego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji – ks. Petera Mihoča. W uroczystości wziął udział biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. Ks. Peter Mihoč został wybrany na urząd biskupa w związku z końcem drugiej kadencji dotychczasowego biskupa Slavomíra Sabola, który obejmie teraz jedną z parafii dystryktu wschodniego (diecezji). Wprowadzenia dokonał biskup generalny Ivan Eľko. Bp Adrian Korczago wspólnie z pozostałymi biskupami, zgodnie z apostolskim zwyczajem modląc się kolejno nakładali ręce na wprowadzanego biskupa. W uroczystości wzięli udział biskupi ewangeliccy z różnych krajów Europy oraz przedstawiciele m.in. Koś­cioła Rzymskokatolickiego, Greckoka­tolickiego i[...]

miniatura

– nabożeństwo dziękczynne W dniu 1 lutego 2020 r. w ewangelickim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie odbyło się dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne Towarzystwa Biblijnego (TB). Zorganizowano je, aby podziękować Małgorzacie Platajs za pracę na stanowisku dyrektora tej ekumenicznej instytucji oraz modlić się o pomyślność dla nowej dyrektor – Igi Zalisz, którą wybrano w listopadzie 2019 roku. Nabożeństwo zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego, emerytowanych i obecnych pracowników towarzystwa. Liturgię prowadzili proboszcz parafii ks. Dariusz Chwastek oraz ks. Michał Jabłoński, proboszcz warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej. Teksty biblijne czytali: Małgorzata Platajs, Iga Zalisz i ks. Michał Jabłoński. Kazanie wygłosił prezes Komitetu Krajowego TB ks. sup. Andrzej[...]

miniatura

W styczniu 2020 roku na aukcji pojawił się dokument pochodzący z parafii ewangelickiej w Świdnicy. „O tej niespodziance powiadomili mnie dr Henning Pahl, szef Centralnego Archiwum Ewangelickiego w Berlinie oraz dr Peter Bahl z Towarzystwa Genealogów Wschodnich Niemiec” – opowiada dr Stephan Aderhold, muzykolog, który opiekuje się parafialnym archiwum. Manuskrypt, który parafia wylicytowała za niemal 300 euro od sprzedawcy w Wiedniu, wzbogaci archiwum w Dolnośląskim Instytucie Ewangelickim przy placu Pokoju w Świdnicy. Dokument jest bilansem kwartalnym parafii za okres od kwietnia do czerwca 1720 roku, opatrzonym pieczęciami i podpisami pięciu członków rady parafialnej. Zapiski na 21 kartach oddają codzienność tamtego okresu: dowiadujemy się, że do kasy kościelnej wpłynęły opłaty za miejsca w ławkach, pieniądze „ze skarbon za ołtarzem”, podzwonne,[...]