miniatura

Diecezja cieszyńska W parafii w Bielsku (Bielsko-Biała) 7 marca 2020 r. odbyła się VII sesja VI kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Synod rozpoczęto nabożeństwem spowiednio-komunijnym prowadzonym przez bpa Adriana Korczago. Następnie synodałowie przenieśli się do budynku Augustany. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, bp Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności diecezji w 2020 roku. Synod zatwierdził sprawozdanie biskupa oraz sprawozdania komisji młodzieżowej, chórów i orkiestr, ewangelizacyjno-misyjnej, kobiet, edukacji religijnej, kapelanów szpitalnych, duszpasterza więziennego, duszpasterza niesłyszących oraz metodyka nauczania lekcji religii. Sprawozdanie finansowe diecezji za 2019 rok zaprezentował kurator diecezji Tomasz Bujok, a Jan Machalica zreferował sprawozdanie komisji rewizyjnej. Synod[...]

miniatura

  W dniu 9 marca 2020 r. zmarł w szpitalu w Bielsku-Białej ks. Jan Szklorz. Urodził się 24 maja 1943 r. w Ustroniu. W czerwcu 1969 r. ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Ordynowany został 23 listopada 1969 r. w Rybniku. Po ordynacji skierowany został jako wikariusz do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu koło Bielska-Białej. Od 15 maja 1976 r. ks. Jan Szklorz zamieszkał w Radomiu i był administratorem dwóch parafii: w Radomiu i w Lublinie. W kwietniu 1985 r. wybrany został proboszczem parafii radomskiej. Jednocześnie nadal był duszpasterzem parafian z Radomia, Kielc, Lublina i Kuzawki – wsi położonej nad Bugiem przy granicy z Białorusią. To obszar części dzisiejszych województw świętokrzyskiego i lubelskiego. W tej służbie towarzyszyła mu i wspierała go żona Halina. Była organistką, prowadziła chór, a także, co[...]

miniatura

  W dniu swoich 92 urodzin, 14 marca 2020 r., zmarł biskup Janusz Narzyński, który w latach 1975-1991 kierował Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Urodził się 14 marca 1928 r. w Warszawie jako syn Teofila i Elżbiety z domu Orivo. W latach 1949-1953 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 6 maja 1956 r. został ordynowany na duchownego przez biskupa Karola Kotulę. Do 1958 r. był wikariuszem w parafii w Mrągowie. Następnie jako stypendysta Światowej Federacji Luterańskiej studiował w Getyndze (Niemcy). Po powrocie pracował jako katecheta w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Od 1965 r. był wikariuszem biskupa Andrzeja Wantuły. W związku z przejściem w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia bpa A. Wantuły, 23 lutego 1975 r. Kolegium Wyborcze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wybrało ks. Janusza[...]

miniatura

W związku z pandemią koronawirusa zostały przesunięte zaplanowane kościelne wydarzenia. Po ogłoszeniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, bp Kościoła Jerzy Samiec postanowił przesunąć termin ordynacji diakonackiej Katarzyny Kowalskiej. Uroczystość zaplanowana była na sobotę, 28 marca, w kościele w Pokoju (diecezja katowicka). Równocześnie przesunięte zostały wybory Naczelnego Kapelana Wojskowego. Miały się one odbyć 19 marca w Warszawie. Nowe terminy obu wydarzeń zostaną podane w późniejszym terminie. Z kolei rada synodalna podjęła decyzję o odwołaniu zaplanowanej na 17-19 kwietnia 2020 r. wiosennej sesji Synodu Kościoła. Nowy termin posiedzenia zostanie podany minimum z czterotygodniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie też, mimo obiektywnych trudności, organa Kościoła działają w sposób ciągły, aby zgodnie ze swoimi kompetencjami[...]

miniatura

Pandemia ogarnia wiele krajów Włochy. Kościół Ewangelicko-Luterański we Włoszech (Chiesa Evangelica Luterana in Italia) prowadzi w Neapolu Szpital Ewangelicki Villa Betania. Jest on położony w jednej z najbiedniejszych części miasta i zapewnia specjalistyczną pomoc ludziom wszystkich wyznań oraz niewierzącym, oferując bezpłatne leczenie także imigrantom i innym, którzy nie są w stanie zapłacić za opiekę medyczną. Sytuację w tej placówce medycznej przedstawia Cordelia Vitiello. Jest ona członkinią Rady Światowej Federacji Luterańskiej, a przede wszystkim przewodniczącą rady zarządzającej szpitala. Gdy liczba zachorowań na koronawirusa we Włoszech wzrosła znacząco w drugim tygodniu marca, zarząd podjął trudną decyzję o zawieszeniu większości świadczeń i przygotował miejsca dla osób wymagających natychmiastowego leczenia objawów[...]

miniatura

Konfirmanci z diecezji cieszyńskiej 29 lutego br. wzięli udział w IV Diecezjalnym Zjeździe Konfirmantów w Bielsku-Białej. Zjazd odbywał się pod hasłem: Wierzę. Konfirmantów w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja powitał bp Adrian Korczago, który w nawiązaniu do hasła roku 2020 „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” (Mk 9,24) wskazywał, że w życiu chrześcijanina często dochodzi do nachodzenia na siebie tektonicznych płyt wiary i niewiary, które oddziałują na jego funkcjonowanie. Podkreślał, że konfirmanci będą składać publiczne wyznanie wiary przed zborem, swoimi rodzinami, co oznacza, że tym bardziej potrzebują Bożego wsparcia. Diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Marcin Podżorski przekazał uczestnikom organizacyjne informacje. Konfirmanci zostali podzieleni na 18 grup. Każda z nich musiała przejść przez 6 interaktywnych stacji[...]

miniatura

Skoczów W dniu 29 lutego br. w skoczowskim kościele ewangelickim odbyło się V Śniadanie dla Kobiet. Około 250 pań w różnym wieku przywitała Agnieszka Borska. Podkreśliła, że dobrze jest, aby w tym zabieganym świecie umieć się zatrzymać i posłuchać głosu Boga. Modlitwę zmówiła Helena Podżorska. Dwie parafianki złożyły świadectwo swego życia z Bogiem. Z kolei młode parafianki mówiły o tym, jak chronić środowisko i jak będzie wyglądało nasze życie, jeżeli nie zaczniemy myśleć o ekologii. Prelekcję zatytułowaną Kobiety Biblii wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Rozważane Słowo Boże zostało wyjęte z 1. Listu do Koryntian 4,1-2. W czasie spotkania śpiewał chór Laudate z Bładnic pod dyrekcją Małgorzaty Rymorz. Druga część spotkania odbyła się przy kawie, herbacie, kanapkach oraz ciastach. Można było porozmawiać i[...]

miniatura

W ramach projektu „Eko Kościół” Polska Rada Ekumeniczna zorganizowała w Warszawie 26 lutego br. warsztaty Tworzenie koncepcji ochrony klimatu dla Kościołów w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o tym, co konkretnie można zrobić w parafii, Kościele czy innych instytucjach, by chronić klimat przed niekorzystnymi zmianami. Jobst Kraus, teolog i psycholog, wieloletni kierownik studiów w zakresie polityki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w Akademii Ewangelickiej w Bad Boll, opowiadał uczestnikom warsztatów o niemieckim projekcie „Zielony Kogut”, który jest systemowym sposobem ochrony środowiska. W drugiej części spotkania Lisa Stadherr, fizyczka klimatu w Centrum Badawczym Ewangelickiej Wspólnoty Naukowej w Heidelbergu, mówiła o tym, jak przygotować koncepcję ochrony klimatu dla instytucji. Pierwszy krok to ustalenie bilansu energetycznego placówki. Kolejne[...]

a1

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie 27 lutego 2020 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia, zorganizowana przez ChAT oraz Polską Radą Ekumeniczną (PRE). Konferencja była połączona z VII Ekumenicznym Forum Katechetycznym. Podczas otwarcia konferencji rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski zwrócił uwagę na podwójną odpowiedzialność, jaka stoi przed katechetami – realizują bowiem misję Kościoła, a zarazem misję szkoły publicznej. Prezes PRE bp Jerzy Samiec podkreślił, że zadaniem Kościoła jest niesienie Ewangelii, czyli również nauczanie i kształtowanie dziecka, które wraz z wiekiem zaczyna zadawać pytania i poszukiwać sensu życia. Ważną rolę odgrywają w tym procesie dobrze przygotowani katecheci. Mazowiecki wicekurator oświaty Krzysztof[...]

miniatura

  W Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu w województwie zachodniopomorskim 23 lutego 2020 r. odbyło się ewangelickie nabożeństwo. Ewangelicy ziemi wałeckiej i okolic rozpoczęli nowy etap swojego duchowego rozwoju. Od tej pory, dzięki przychylności dyrektor muzeum Magdaleny Suchorskiej-Roli, co miesiąc będą mogli spotykać się na nabożeństwach. Wśród muzealnych eksponatów znalazło się miejsce na ołtarz przygotowany przez parafian, a ponad 100-letni krzyż należący niegdyś do Związku Kobiet Ewangelickich w Poznaniu oraz 100-letni obrus z kościoła ewangelickiego w Rudnej wpisały się w atmosferę „muzealnego” nabożeństwa. Ksiądz Tomasz Wola, proboszcz parafii w Pile, wygłosił kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Łukasza 18,31-43.   Z kart historii ewangelicyzmu w Wałczu Od XIV wieku na tereny północnej Wielkopolski, w tym ziemi wałeckiej,[...]