miniatura

Wiara i piłka

Na kilka godzin przed otwarciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 14 czerwca 2024 r. chrześcijanie modlili się podczas nabożeństwa ekumenicznego w Monachium o pokojowy i jednoczący turniej. „Mam nadzieję, że Euro w Niemczech będzie festiwalem międzynarodowym i przyjaznym ludziom, podczas którego pamiętana będzie przede wszystkim gościnność i wspólnota” – powiedział w piątkowy poranek pełnomocnik ds. sportu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) Thorsten Latzel, jednocześnie biskup Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii. Pod hasłem Zjednoczeni przedstawiciele Kościoła, sportu, polityki i społeczeństwa spotkali się z fanami i wolontariuszami.

Chrześcijanie opowiadają się za bezwarunkową miłością, gościnnością, międzynarodowym ekumenizmem, a także pokojem i sprawiedliwością we wszystkich relacjach, powiedział Latzel. Wiarę i piłkę nożną łączy wielka pasja do sprawy i obie są postrzegane jako działanie zespołowe. „W drużynie Chrystusa może grać każdy, bez względu na to, skąd pochodzi, kogo kocha, czy jest bogaty, biedny, gruby, chudy czy kimkolwiek jest” – powiedział pełnomocnik ds. sportu EKD.

Biskup ds. sportu Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Niemiec Stefan Oster z Pasawy powiedział, że skoro w ostatecznym rozrachunku tylko jedna drużyna może zwyciężyć, w trakcie turnieju będzie wiele rozczarowań. Jako chrześcijanin ma nadzieję, że zwycięży radość z gry i społeczności, a wielu fanów wróci do domu z wdzięcznością, nawet jeśli ich własny zespół przegra.

na podstawie: www.ekd.de


1000 lat chrześcijaństwa

Tysiąc lat temu, w roku 1024, w Norwegii przyjęto chrześcijański kodeks prawny. To chrześcijańskie prawo, znane jako Kristenretten, zostało wprowadzone przez króla Olafa II, zwanego później Świętym Olafem. Wprowadzenie kodeksu prawnego było istotnym krokiem w chrystianizacji i budowaniu narodu w Norwegii.

Pod hasłem Świętuj przeszłość, kształtuj przyszłość Kościół Norwegii obchodził tę rocznicę w dniach od 24 maja do 2 czerwca w Moster, na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii. Światową Federację Luterańską (ŚFL) reprezentowali jej prezydent bp Henrik Stubkjær i sekretarz regionalny ds. Europy ks. Ireneusz Lukas.

„Ważne jest, aby uczcić fakt, że mamy w Norwegii tysiąc lat chrześcijaństwa i że tysiąc lat chrześcijaństwa pokazało nam, jak żyć razem jako społeczeństwo” – powiedział bp Fykse Tveit z Kościoła Norwegii. „Nasze wartości są stale kwestionowane, zarówno w Norwegii, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowi dla nas wyzwanie, abyśmy zastanowili się, za czym powinniśmy się opowiadać jako Kościół i kraj zbudowany na wartościach chrześcijańskich i humanistycznych”.

Tradycyjnie relacje między Kościołem a państwem były w Norwegii bardzo bliskie. Christian III wprowadził Reformację w 1537 r., a wyznanie luterańskie stało się religią państwową, co zakończyło się dopiero w 2017 r.

Prezydent ŚFL wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat wartości Kościoła, w którym uczestniczyli bp Fykse Tveit i bp Rosemarie Mallett z Wielkiej Brytanii. Bp Stubkjær powiedział: „Prawa człowieka są podstawą ludzkiej godności i dlatego stanowią fundament naszej wiary, wartości i tożsamości jako chrześcijan i luteran”.

na podstawie: www.lutheranworld.org


Dzień uchodźcy

Bp Christian Stäblein jako pełnomocnik ds. uchodźców Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) oświadczył z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, że w tym roku na całym świecie ucieka 120 milionów ludzi, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Uciekają przed przemocą, wojną, prześladowaniami lub katastrofą klimatyczną. „Możemy sobie tylko wyobrazić desperację i trudności będące częścią ich podróży oraz to, jak wielka liczba osób, pozostaje na tej drodze – umierając z pragnienia lub tonąc” – podkreślił Stäblein.

Obchodom towarzyszyła akcja artystyczna przed katedrą w Berlinie w dniu 20 czerwca 2024 r. Upamiętniono tam ponad 100 milionów uciekających. W tym celu w parku obok katedry ustawiono 100 pięciometrowych łódek wykonanych z kartonów po mleku. Jednocześnie w kościele odczytano nazwiska osób, które zginęły w trakcie podróży po lepsze życie. Przedstawiono także okoliczności i miejsca ich śmierci.

na podstawie: www.ekd.de


Solidarność w Kenii

Wiele rodzin wciąż nie może pogodzić się ze stratami spowodowanymi ulewnymi deszczami i powodziami, które miały miejsce w niektórych częściach Kenii w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. W całym kraju w kwietniu i maju ulewne deszcze i powodzie spowodowały śmierć prawie 300 osób, a tysiące innych zostało zmuszonych do opuszczenia zniszczonych domów. Dotknięci zostali mieszkańcy terenów trzech diecezji Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Kenii (ELCK). „Na obszarze działania ELCK ponad 20 000 osób zostało przesiedlonych w wyniku powodzi w następstwie wylania się wody z Jeziora Wiktorii. Pozostały tylko ślady zniszczeń: zmiecione domy, a uprawy o powierzchni 2100 akrów zniszczone” – powiedział abp Joseph Ochola Omolo.

W jednej z diecezji w szkole podstawowej Ombaka tymczasowo schroniło się 600 wysiedlonych rodzin. ELCK mogło im zapewnić odzież, pościel, żywność, leki i inne podstawowe artykuły dzięki wsparciu Funduszu Solidarności Wspólnotowej Światowej Federacji Luterańskiej. Oprócz wsparcia materialnego udzielane jest także wsparcie duchowe – wspólna modlitwa z poszkodowanymi i zapewnianie im wsparcia psychospołecznego.

na podstawie: www.lutheranworld.org