miniatura

W dniach 20-21 czerwca 2024 r. obradował w Warszawie Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który zajął się m.in. sprawą zgłoszonych nadużyć seksualnych popełnionych przez jednego z duchownych.

Konsystorz podtrzymał decyzję biskupa Kościoła o natychmiastowym zawieszeniu duchownego podejrzanego o popełnienie przestępstwa na tle seksualnym. Sprawa, po zawiadomieniu złożonym 3 czerwca 2024 r. przez biskupa Kościoła, jest badana w prokuraturze. Konsystorz rozpoczął procedurę skreślenia księdza z listy duchownych.

Równocześnie Kościół zdecydował o powołaniu niezależnej, pozakościelnej komisji, która będzie bezpieczną przestrzenią dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w środowisku kościelnym i będzie rozpatrywać zgłoszenia przypadków nadużyć.

Nadal pozostaje w mocy uchwała Synodu Kościoła z 2019 r. sprzeciwiająca się tolerowaniu wszelkich form przemocy i nadużyć seksualnych, które mogły lub mogą występować w Kościele (www.luteranie.pl/uchwala-przeciw-naduzyciom-seksualnym/). Zawiera ona praktyczne wskazówki dotyczące zgłaszania ewentualnych nadużyć seksualnych, w tym konieczność zawiadomienia organów ścigania, przekazania informacji biskupowi diecezjalnemu i biskupowi Kościoła lub wysłania wiadomości na utworzoną 1 czerwca 2019 r. specjalną skrzynkę poczty elektronicznej zgloszenie@luteranie.pl.

W kwietniu 2024 r. wspomniany wcześniej duchowny, po dochodzeniu przeprowadzonym przez komisję kościelną, przyznał się na forum Synodu Kościoła do nadużycia seksualnego, które dotyczyło zdarzenia mającego miejsce kilkanaście lat temu, z udziałem osoby, która w momencie zdarzenia miała powyżej 16 lat.

Pod koniec maja br., po spotkaniu biskupa Kościoła z sygnalistą (nie była to osoba pokrzywdzona) okazało się, że przed kilku laty, ten sam duchowny, dopuścił się innej czynności seksualnej z kolejną kobietą, która wówczas dopiero co ukończyła 15 lat. W rozmowie z biskupem Kościoła duchowny potwierdził, że informacje przedstawione przez sygnalistę są prawdziwe. Z uwagi na to, że nie można wykluczyć, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, biskup Kościoła złożył zawiadomienie w prokuraturze.

Z dniem 7 czerwca 2024 r. duchowny został zawieszony.

Warszawa, 21 czerwca 2024 r.
www.luteranie.pl