miniatura

Po światowych i ogólnopolskich obchodach 500 lat Reformacji w roku 2017 nadszedł teraz czas na jubileusz w Grudziądzu. Jubileuszowe wydarzenia, rozłożone niemal na cały rok, osiągnęły półmetek.

Podobnie jak do innych miast polskich Prus Królewskich wieści z Wittenbergi szybko tu dotarły. Widzialnym świadectwem obecności nowych prądów w mieście nad Wisłą stało się kazanie, które wygłosił w kościele farnym biskup pomezański Eberhard von Queiss z Kwidzyna, będący w mieście w okolicach Bożego Narodzenia 1524 roku. O wystąpienie poprosił go osobiście Jan Sokołowski, królewski starosta. Słowa biskupa padły w Grudziądzu na żyzny grunt, choć wobec oporu króla i katolickiej hierarchii duchownej. Proces kształtowania ewangelickiego życia religijnego był długotrwały i ostrożny, ale trwa nieustannie do dziś.

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Jana w Grudziądzu przygotowała z okazji 500 lat Reformacji plan obchodów, który obejmuje różne miejsca w mieście, różne formy mówienia o historii i znaczeniu Reformacji dla Grudziądza. W lutym 2024 roku Łukasz Ciemiński zorganizował spotkanie, podczas którego w grudziądzkim muzeum przy szopce bożonarodzeniowej zabrzmiały ewangelickie kolędy. Łukasz Ciemiński został także kuratorem wystawy Ewangelicy w Grudziądzu otwartej na początku kwietnia, która inaugurowała jubileuszowe obchody. Parafia wydała katalog towarzyszący wystawie. W tym czasie powstała także strona www.reformacjagrudziadz.info stworzona przez Monikę Skowrońską-Iwan w oparciu o materiały dra Jerzego Domasłowskiego.

W kolejnym miesiącu parafia uczestniczyła w Nocy Muzeów, aby nie tylko otworzyć kościół św. Jana dla zwiedzających, ale dać możliwość uczestnikom wzięcia udziału w grze terenowej Śladami ewangelików w Grudziądzu przygotowanej wraz ze stowarzyszeniem „ProjektGrajmy!”. Oprócz zwiedzania kościoła, gdzie dostępne były plansze przedstawiające życie parafii i naukę Kościoła, uczestnicy Nocy Muzeów mieli możliwość wysłuchania wykładu proboszcza ks. dr. Karola Niedoby na temat Kościoła i historii grudziądzkiej parafii oraz mogli zadawać pytania.

Noc Muzeów

W czerwcu miały miejsca dwa wydarzenia w ramach obchodów 500 lat obecności ewangelików w Grudziądzu. Pierwsze z nich odbyło się w Miejskiej Bibliotece im. Wiktora Kulerskiego, gdzie zorganizowano dyskusję, w której udział wzięli dr Jerzy Domasłowski, ks. dr Karol Niedoba, proboszcz grudziądzkiej parafii oraz Paweł Łukasz Nowakowski, a także otwarta została wystawa pt. Słowo Boże. Uczestnicy spotkania mogli przyjrzeć się starodrukom związanym z luteranizmem, które są w zasobach biblioteki, a także zapoznać się z historią para-fii oraz wiedzą związaną z nauką Kościoła na planszach opracowanych przez Monikę Skowrońską-Iwan.

Drugim wydarzeniem było nabożeństwo, które odbyło się 11 czerwca 2024 roku. W tym dniu zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić wystawę Ewangelicy w Grudziądzu. Podczas zwiedzania obecny był wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz.

Nabożeństwo rozpoczął proboszcz wraz z kurator parafii Elżbietą Smolarek, witając gości z bliska i daleka. Obecni byli m.in. bp Pavlo Shvarts z Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy – proboszcz partnerskiej parafii w Charkowie, proboszczowie ks. Marek Loskot z Bydgoszczy, ks. Dawid Mendrok z Włocławka, Lipna i Rypina, ks. Marcin Kotas z Poznania, ks. Janusz Olszański (met.) – prezes oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Dariusz Kunicki (rzym.), kaznodzieja Daniel Kułakowski (met.). Władze Grudziądza reprezentowali: przewodniczący Rady Miejskiej Szymon Gurbin i wiceprzewodniczący Jakub Kopkowski, obecni byli przedstawiciele miejskich instytucji oraz organizacji.

Uroczyste nabożeństwo

Ważną częścią nabożeństwa było wprowadzenie nowo wybranej rady parafialnej, czego dokonał biskup diecezji Marcin Hintz, co miało także symboliczny wymiar. Wspólnotowa odpowiedzialność za parafię stanowi bowiem szczególny element tradycji ewangelickiej. Biskup wygłosił także kazanie.

Pod koniec nabożeństwa zaproszeni goście zabierali głos i składali życzenia. Po nabożeństwie uczestnicy udali się do ogrodu parafialnego, a także mieli możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej.

Parafialna księga pamiątkowa

Wydarzenie miało nie tylko parafialny wymiar, lecz także miejski, bowiem znaki Reformacji pozostały w mieście do dnia dzisiejszego.

W ramach obchodów zaplanowano jeszcze: we wrześniu Grudziądzki Festiwal Muzyki u św. Jana; 31 października nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji połączone z promocją książki Jerzego Domasłowskiego oraz w grudniu adwentowe kolędowanie.