miniatura

W dniu 24 maja 2024 r. odbyła się kolejna edycja Instytutu Pastoralnego dla studentów i studentek teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W ramach wyjazdu odwiedzili parafie ewangelicko-augsburskie w Wiśle-Jaworniku, Wiśle Centrum, Goleszowie i Dzięgielowie, co umożliwiło poznanie specyfiki służby w różnych parafiach. O swojej pracy, funkcjonowaniu parafii i wypracowanych porządkach nabożeństwa opowiadali miejscowi proboszczowie, dzieląc się wieloma praktycznymi wskazówkami i poradami, a także oprowadzając po kościołach i budynkach parafialnych.

W ramach spotkania z ks. Marcinem Podżorskim studenci zapoznali się ze specyfiką działalności parafii w Wiśle-Jaworniku, a także zróżnicowanym stylem prowadzenia niedzielnych nabożeństw. W Wiśle Centrum proboszcz ks. Waldemar Szajthauer oprowadził po kompleksie parafialnym, a także zaznajomił z administracyjną stroną działalności parafii. Dyrektor Instytutu Pastoralnego bp Adrian Korczago dzielił się z uczestnikami i uczestniczkami wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas pracy w goleszowskiej parafii, w szczególności dotyczącymi przeprowadzania remontów w kościołach i budynkach parafialnych. Studenci zakończyli dzień w Dzięgielowie, gdzie o specyfice pracy w wiejskiej parafii opowiedział proboszcz administrator ks. Arkadiusz Raszka, dzieląc się jednocześnie doświadczeniami z poprzednich miejsc duszpasterskiej posługi.

Podczas odwiedzin w Dzięgielowie nie mogło zabraknąć wizyty w Domu Sióstr Diakonatu „Eben-Ezer”. Diakonise opowiadały o swojej działalności w przeszłości, służbie na rzecz chorych i potrzebujących, a także o wspólnym rytmie dnia w diakonacie.