miniatura

– X Ekumeniczne Forum Katechetyczne

W gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie 24 maja 2024 r. odbyło się X Ekumeniczne Forum Katechetyczne. Zorganizowała je Polska Rada Ekumeniczna (PRE), a ChAT objęła nad nim patronat. Tym razem dyskutowano nad aktualnymi wyzwaniami w organizacji i nauczaniu religii oraz nad wprowadzeniem standardów ochrony małoletnich w instytucjach kościelnych.

Wprowadzeniem do dyskusji były dwa referaty. Sytuację ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) przedstawił Tomasz Głowacki z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej. Wskazał na przygotowywane zmiany: rezygnacja wliczania oceny z religii do średniej ocen oraz uelastycznienie w zakresie łączenia uczniów na lekcjach religii w grupy międzyoddziałowe (z klas równoległych) i grupy międzyklasowe (z różnych roczników). Drugi referat wygłosił prof. Tadeusz J. Zieliński, teolog protestancki, prawnik, prorektor ChAT. Przypomniał zasady konstytucyjne i ustawowe nauczania religii. Przedstawił obecną praktykę wskazując na zdarzające się nieprawidłowości, jak np. przypadki, gdy katecheta jest wychowawcą klasy albo prowadzone są rekolekcje w trakcie zajęć szkolnych i na terenie szkoły odbywa się kult religijny Kościoła większościowego. Wskazał też trzy możliwe warianty prowadzenia nauki religii: szkolny, szkolno-parafialny i parafialny.

Następnie odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli obaj prelegenci oraz przedstawiciele Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej zajmujący się nauczaniem religii. Uczestnicy wyrażali swoje wątpliwości i uwagi związane ze zmniejszeniem liczby godzin nauczania religii, co wiąże się z pensum godzin i awansem zawodowym katechety, z nauczaniem religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych, łączeniem w grupy dzieci w różnym wieku. W podsumowaniu dyskusji stwierdzono, że PRE powinna wypracować wspólne stanowisko i przedstawić je ministerstwu.

Druga część forum dotyczyła ochrony małoletnich. Parafie i zbory jako instytucje, do których uczęszczają dzieci i młodzież, mają obowiązek wprowadzenia do 15 sierpnia standardów ochrony małoletnich. Będą również zobowiązane do zweryfikowania w krajowym rejestrze sądowym osób, które będą zajmować się dziećmi w ramach prowadzonej działalności. Dotyczyć to będzie duszpasterzy, liderów, nauczycieli, wychowawców, wolontariuszy i innych osób pracujących z małoletnimi. Instytucje będą również musiały przygotować, opublikować i wdrożyć standardy, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń zdarzeń zagrażających małoletnim, wypracować sposoby reagowania na nie.

na podstawie: ekumenia.pl

Na zdjęciu u góry:  Uczestnicy dyskusji panelowej podczas Forum Katechetycznego (fot. Michał Karski)