miniatura

Podczas uroczystego nabożeństwa 2 czerwca 2024 r. w kościele Mariackim w Wittenberdze, ks. Astrid Kleist została wprowadzona w urząd sekretarza generalnego Niemieckiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL).

W tym samym czasie dotychczasowy dyrektor, który pełnił tę funkcję od 2004 roku, nadradca kościelny ks. Norbert Denecke przeszedł na emeryturę.

Obecny na uroczystości bp Jerzy Samiec w pozdrowieniu adresowanym do ks. N. Denecke powiedział: „Przez wiele lat byłeś właściwą osobą na właściwym miejscu i bez Ciebie społeczność luterańska nie byłaby w tym miejscu, w którym jest dzisiaj. Kiedy myślę o Twojej roli, przypomina mi się obraz siewcy, który wyszedł na pole, aby siać. Wiedział dokładnie, jak i gdzie siać, aby praca przyniosła dobre plony. Twoja praca w roli dyrektora wykonawczego Niemieckiego Komitetu Krajowego była błogosławieństwem. Dziękuję za serce i zaangażowanie na rzecz Kościoła ewangelickiego w Polsce”.

Biskup Samiec pogratulował również ks. Astrid Kleist, która jest proboszczem w kościele St. Jacobi w Hamburgu i superintendentem okręgu kościelnego Hamburg-Wschód.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele różnych gremiów ŚFL, w tym sekretarz Generalna ŚFL ks. dr Anne Burghardt, oraz z europejskich Kościołów ewangelickich.

Niemiecki Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej reprezentuje jedenaście niemieckich Kościołów członkowskich ŚFL. Bierze udział w pracach ŚFL, wspiera programy i projekty departamentów ŚFL – Teologii, Misji i Sprawiedliwości oraz Służby dla Świata. Towarzyszy i wspiera pracę teologiczną oraz dialog ekumeniczny ŚFL z perspektywy niemieckiego luteranizmu. Przyznaje także około 30 stypendiów rocznie dla niemieckich i zagranicznych luterańskich studentów teologii.

na podstawie: bik.luteranie.pl