miniatura

Sto lat temu, w marcu 1924 roku, wprowadzono do Statutu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie możliwość nadawania przez Walne Zgromadzenie tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Ewangelickiego. Tak się jednak złożyło, że minął wiek, zanim ten zapis po raz pierwszy się urzeczywistnił. W marcu 2024 roku Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy podjął decyzję o nadaniu członkostwa honorowego czterem osobom szczególnie dla Towarzystwa zasłużonym.

Uhonorowani zostali: Jan Puczek, Stanisław Kubicius, Janusz Sikora i Jan Król. Osoby, które w sposób szczególny, bezinteresownie działały na rzecz Towarzystwa, nie szczędząc swoich sił, czasu, wiedzy i energii. 

Jan Puczek był pomysłodawcą reaktywowania ponad 30 lat temu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Zbierał dokumenty, jeździł do urzędów do Katowic i Warszawy, przekonywał ludzi. Miał wizję stowarzyszenia, które pozwoli na rozwój edukacji i stworzenie nowoczesnej europejskiej szkoły. Skonsolidował grupę cieszyńskich ewangelickich nauczycieli, którzy podjęli wyzwanie: pracę w nowej, odtworzonej, ewangelickiej szkole średniej. Włożył nieoceniony wkład w powstanie i funkcjonowanie tej instytucji.

Stanisław Kubicius to współorganizator Towarzystwa Ewangelickiego i LOTE Pracował – wraz z Janem Puczkiem – nad statutem, wielokrotnie przez 30 lat służył radą i pomocą, m.in. przy tworzeniu modelu zmieniającej się szkoły czy dopracowywaniu szczegółów organizacyjnych. Włożył też wiele pracy w tworzenie i uaktualnianie regulaminów placówek TE. Ogromna wiedza pedagogiczna i prawna pana Stanisława Kubiciusa niejednokrotnie pomagała rozwiązywać trudne sprawy formalne.

Ks. Janusz Sikora pełnił funkcję prezesa zarządu Towarzystwa Ewangelickiego przez siedem kadencji. Jego spokój i umiejętność współpracy zarówno z gronem pedagogicznym, jak i z władzami miasta i powiatu przyczyniła się do tworzenia pozytywnego wizerunku Towarzystwa w środowisku. W czasie trwającej ponad 20 lat prezesury, powstały kolejne placówki TE – gimnazjum, szkoła podstawowa, przedszkole. Dzięki temu placówki TE na trwałe wpisały się do oferty edukacyjnej regionu.

Jan Król od 30 lat jest podporą TE. Brał czynny udział w pracach remontowych odzyskanego budynku siedziby Towarzystwa i LOTE. Zajmował się codzienną, żmudną pracą organizacyjną. Od lat jest też członkiem komisji rewizyjnej. Zawsze szukał dobrych rozwiązań ekonomicznych, aby wspierać prawidłowe funkcjonowanie szkół, nie bał się odważnych decyzji, doradzał, gdy pojawiały się problemy.

Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie prowadzi liceum ogólnokształcące – LOTE, które corocznie znajduje się w rankingu najlepszych szkół w Polsce. Bardzo dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu osiągają też szkoła podstawowa – SPTE oraz przedszkole TE.

na podstawie relacji

Heleny Olczak-Woltman