miniatura

W pierwszą niedzielę po Trójcy Świętej, 2 czerwca 2024 r. odbyło się w Górkach Wielkich (diecezja cieszyńska) uroczyste nabożeństwo z okazji 40. rocznicy poświęcenia kościoła apostoła Jana.

Nabożeństwo prowadzili proboszcz ks. Roman Kluz oraz ks. Bogusław Cichy, proboszcz parafii w Chorzowie, wywodzący się z Górek, były wikariusz parafii Brenna-Górki, który wygłosił kazanie. W nabożeństwie uczestniczył także biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. O muzyczną oprawę uroczystości zadbał zespół Dla Niego z parafii w Skoczowie oraz Diecezjalna Orkiestra Dęta.

Kaplicę w Górkach Wielkich zbudowano w 1909 r. W latach 80. XX wieku przebudowano ją, pozostawiając jedynie dzwonnicę, do której dobudowano większy gmach – kościół apostoła Jana. Został on poświęcony 10 czerwca 1984 r.