miniatura

– zjazdy chórów cz. 2

Diecezja mazurska

Zjazd chórów diecezji mazurskiej odbył się w Mrągowie 30 maja 2024 r. W wydarzeniu wzięli udział chórzyści z parafii w: Giżycku, Mikołajkach, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Rynie i Sorkwitach. Nabożeństwo prowadzili ks. Bogusław Juroszek z Mikołajek i ks. Bartłomiej Polok z Mrągowa. Kazanie wygłosił ks. Adrian Lazar ze Szczytna, który podkreślił znaczenie śpiewu w życiu duchowym ewangelików.

Zjazd był okazją dla wszystkich uczestników do wspólnego śpiewania i duchowego umocnienia.  

Diecezja warszawska

Diecezjalne zjazdy chórów to muzyczny czas wypełniony przyjaźnią, dobrą atmosferą, a w tym roku także muzyką lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Odbył się on 18 maja 2024 r. w Żyrardowie.

diecezja warszawska

Od kilku już lat spotkania chórów w diecezji warszawskiej są zjazdami tematycznymi. Z okazji 500 lat Reformacji odbył się zjazd Reformacyjny w Lublinie. Wtedy chóry przygotowały po jednej pieśni z kantat Jana Sebastiana Bacha. Był zjazd w Radomiu Na ludową nutę, gdzie chóry prezentowały pieśni ludowe ze swoich regionów. Niektórzy nawet ubrali się w stroje ludowe. W związku z 200. rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki, chórzyści na zjeździe w Węgrowie śpiewali pieśni tego kompozytora. A w zeszłym roku radomska parafia zorganizowała Żeglarski zjazd chórów.

Przyjęto, że temat zjazdu to inwencja twórcza organizatora. Tegoroczny zjazd w żyrardowskiej parafii został zlokalizowany w teatralno-balowej sali zabytkowej Resursy Fabrycznej. Wystrój miejsca zainspirował organizatorów do zaproponowania hasła: Muzyka – lata 20., lata 30.

Kolejnym dobrym zwyczajem diecezjalnych zjazdów są wspólne zajęcia z emisji głosu. Każdy dyrygent potwierdzi, że ćwiczeń z emisji nigdy nie za wiele. Tegoroczne poprowadził Przemysław Orawski.

Punktem kulminacyjnym spotkania chórzystów był koncert trwający aż pięć godzin. Długo, ale nikomu się nie nudziło, bo można było razem pośpiewać, a nawet… zatańczyć!

Koncert podzielony był na trzy części: część religijna, część rozrywkowa z muzyką z okresu międzywojennego. A trzecią część koncertu wypełnił Wyższobramski Chór Kameralny z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

W Żyrardowie reprezentowane były wszystkie chóry z diecezji: z Lublina pod dyrekcją Adama Załęskiego, z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie z dyrygentką Katarzyną Folgart, Semper Cantamus z parafii Świętej Trójcy w Warszawie z dyrygentką Zuzanną Kuźniak, Chór Ewangelicki im. Oskara Kolberga z Radomia z dyrygentką ks. Katarzyną Rudkowską, Concordia ze Zgierza z dyrygentką Magdaleną Szymańską, Łódzkie Trio – część chóru parafialnego z Łodzi pod dyrekcją Adama Świderskiego oraz gospodarz – żyrardowski Vox Cordias pod batutą Marii Rafalskiej.

Zwieńczeniem zjazdu była wspólna pieśń: „Śpiew jest nam życiem, naszą radością, śpiew jest miłością, co w sercu tkwi. Śpiew jest nadzieją, śpiew jest pokojem, niech w niebo wzlata we wszystkie dni”. Słowa tej pieśni najlepiej podsumowują nie tylko tegoroczny zjazd chórów diecezji warszawskiej, ale też ideę takich dorocznych spotkań.