miniatura

W Centrum Luterańskim w Warszawie w dniach 23-28 maja 2024 r. obradowała Luterańska Europejska Komisja do spraw Kościoła i Judaizmu (LEKKJ).

Podczas otwarcia konferencji tegoroczną nagrodę The European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People 2024 przyznano profesorowi Stanisławowi Krajewskiemu, honorując jego wkład w dialog żydowsko-chrześcijański w Polsce i na arenie międzynarodowej na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. W uroczystości uczestniczyli m.in. bp Jerzy Samiec i prof. Jerzy Sojka.

Luterańska Europejska Komisja do spraw Kościoła i Judaizmu istnieje od 1976 roku. W jej ramach delegaci Kościołów luterańskich w Europie regularnie spotykają się ze swoimi żydowskimi rozmówcami, by dyskutować o teologicznych i praktycznych tematach. Delegatem Kościoła ewangelickiego w Polsce jest ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa, a pozostali delegaci przybyli z Austrii, Niemiec, Włoch, Holandii, Rumunii, Słowacji i Szwecji.

W ostatnich latach co roku w maju organizowana jest konferencja w jednym z krajów członkowskich, w trakcie której nawiązywane są kontakty z miejscowymi luteranami oraz wyznawcami judaizmu. Uczestnicy spotykają się w ramach wykładów, spotkań w synagodze, parafiach, na nabożeństwach.

W tym roku konferencja odbyła się pod hasłem From trauma to hope for the future/ Od traumy do nadziei na przyszłość.