miniatura

– zjazd BPGA w Hołdunowie

Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się 30 maja 2024 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie. W Święto BPGA delegaci wybrali nowy zarząd. Na pięcioletnią kadencję wybrano ks. radcę Henryka Reske – jako prezesa. Drugim kandydatem na tę funkcję był bp Paweł Hause. Członkami zarządu zostali także: ks. Wojciech Pracki, ks. Oskar Wild oraz Piotr Fusik.

W zjeździe uczestniczyli: biskup Kościoła Jerzy Samiec, prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina, przedstawiciele konsystorza, różnych diecezji i parafii. Obrady prowadził bp Marcin Makula, ustępujący prezes BPGA, który poinformował delegatów o najważniejszych faktach z działalności organizacji w minionym okresie. Ogłoszono także wyniki dorocznej zbiórki funduszy prowadzonej od Wielkanocy do Zielonych Świąt we wszystkich parafiach. Kwota zebrana w 2024 roku wyniosła 396 904,50 złotych. Jak zawsze wesprze ona różne parafie w całej Polsce, które nie są w stanie same ponieść kosztów remontów kościołów, kaplic, plebani itp. Na wniosek zarządu zebrane środki są rozdzielane pomiędzy parafie, które złożyły wcześniej wnioski o subwencje na cele budowlane i remontowe. Dyspozycje są zatwierdzane przez zebranie delegatów.

BPGA kieruje zarząd, wybierany przez Zebranie Delegatów wybieranych przez wszystkie parafie Kościoła.

zdjęcia PEA św. Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie

Więcej szczegółów na temat przekazanych środków finansowych: holdunow.luteranie.pl