miniatura

Siostry i Bracia!

W polskim Śpiewniku ewangelickim, ale także w kancjonałach wielu innych Kościołów ewangelickich w Europie, znajduje się dobrze znana pieśń: „Panie, połącz nas, niech nas nic nie dzieli”. Te słowa doskonale korespondują z hasłem ekumenicznego Spotkania Chrześcijan w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, które brzmi: Nic nie może nas rozdzielić. Wydarzenie to odbywać się będzie w dniach 7-9 czerwca, w trakcie wyborów europejskich, w czasach absolutnie niespokojnych, naznaczonych wojną u naszych granic. O tym, że znajdujemy się na krawędzi niebezpiecznych i niepokojących scenariuszy, mówią nie tylko politycy, ale te rozmowy przeniknęły do naszej codzienności, także do naszych parafii.

W tym kontekście słowa pieśni i przytoczonego hasła brzmieć mogą jak pobożne życzenie względnie prowokacja. Europa zawsze była podzielona, a momentami wręcz rozdarta konfliktami zbrojnymi. To przez nasz kontynent przetoczyły się dwie wojny światowe, to tutaj dokonano okrutnej zagłady na żydach, a ludobójstwo w Srebrenicy czy w Ukrainie nadają tej dziejowej scenerii jeszcze bardziej ponurych barw. Jesteśmy konfrontowani z wieloma zmiennymi, ale – niestety – niezmienny pozostaje człowiek ze swoim grzechem i ułomnościami, człowiek, który nie uczy się na błędach i wciąż wpada w te same koleiny pychy i marzeń panowania jednego nad drugim.

Tym bardziej w czasie, w którym zauważamy radykalizację nastrojów, ważny jest głos chrześcijan. Alternatywą jest zamknięcie się w kościelnej bańce i udawanie, że to, co dzieje się poza oazą kościelnych murów, nas nie dotyczy. Nie byłaby to jednak postawa ewangelicka, nie byłoby to świadectwo chrześcijańskie. Na zagrożenia zwraca również uwagę Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE), która w stanowisku dotyczącym wyborów europejskich diagnozuje rosnący populizm i polaryzację we wszystkich społeczeństwach. GEKE deklaruje: „Także poza wyborami chcemy działać przeciwko wszelkim formom ekstremizmu, rasizmu, antysemityzmu i nacjonalizmu”. To zobowiązanie dotyczy także naszego Kościoła, każdej i każdego z nas, a nie może się to stać bez naszej wspólnej odpowiedzialności za nasz wspólny Dom – Europę.

Jako luteranie szczycimy się demokratycznymi procesami w naszym Kościele, braniem odpowiedzialności za parafię, diecezję, Kościół oraz Jednotę na całym świecie. Wszczepieni przez Chrzest Święty w żywy organizm Kościoła i karmieni Słowem Pana, jesteśmy Siostrami i Braćmi współodpowiedzialnymi za innych i siebie – w działaniu, ale też w modlitwie. Tę wolność daje nam nasz Pan, dlatego – jak często powtarzamy – wolni w Chrystusie zmieniamy świat, a możemy go zmieniać za pomocą narzędzi, jakie mamy do dyspozycji. Jednym z nich jest udział w wyborach, w tym w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Wolno nam być ich częścią choć nie zawsze tak było.

Wielu z nas pamięta czasy Europy granic i murów, Europy nieosiągalnej i odległej, czasy, w których demokracja, prawa człowieka i tolerancja były marzeniami niepoprawnych optymistów. Dziś możemy się z tego cieszyć, odczuwać wdzięczność, że nasz kraj się zmienił i zmienia się Europa. Te pozytywne zmiany zauważamy podróżując przez Polskę, ale też uważnie obserwując nasze lokalne społeczności – to czego dokonaliśmy jako Polacy nie byłoby możliwe bez europejskiej solidarności, porozumienia, kompromisów i pojednania.

Europa zmaga się z wieloma problemami i wyzwaniami. Z pewnością nie da się wszystkiego naraz rozwiązać, ale naszym patriotycznym, europejskim, ale także chrześcijańskim obowiązkiem jest dołożyć wszelkich starań, aby nasz wspólny Dom – Europa – szedł w kierunku rozwoju, szacunku dla Stworzenia, różnorodności i poszanowania się nawzajem.

Ekstremizmy, oferujące proste rozwiązania, bazujące na wykluczeniu i stygmatyzowaniu, podnoszą temperaturę dyskusji, prowokują i sieją zamęt, czasami prowadzą do agresji fizycznej, co niedawno obserwowaliśmy w sąsiedniej Słowacji. Z tym większą nadzieją i determinacją chciejmy dać wyraz naszej luterańskiej odpowiedzialności i weźmy udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.

A ponieważ nikt nie może sam znaleźć łaski Pana, którą On sam nam darowuje przez Ducha Świętego, prośmy Pana i Ożywiciela, aby zesłał nam mądrość, roztropne rozeznanie na wszystkich drogach naszych.

Bożego pokoju!

biskup Kościoła Jerzy Samiec