miniatura

W niedzielę 5 maja 2024 r. chór parafii ewangelickiej w Cisownicy obchodził jubileusz 35 lat swojego istnienia.

Wszystko zaczęło się w Niedzielę Cantate 23 kwietnia 1989 r., kiedy to po nabożeństwie odbyło się spotkanie założycielskie. Początkowo chór liczył około 60 osób, z czasem jednak liczba chórzystów ustabilizowała się na poziomie 40 członków. Od początku chór prowadzi cisownicki organista Wiesław Jakubik. 

Podczas uroczystości chórzyści zaśpiewali osiem pieśni z starego i nowszego repertuaru. Gratulacje chórowi i dyrygentowi złożyli: ks. Jan Kozieł – inicjator powstania chóru i pierwszy jego opiekun, proboszcz ks. Marek Twardzik oraz kurator parafii Mirosław Gluza. Obecny prezes Bogusław Konecki podziękował długoletniej prezes Halinie Sikorze, która do minionego roku, przez 23 lata przewodziła chórowi.

Na tę uroczystość powstały także dwa wiersze Krystyny Grochal oraz Heleny Wróbel, które autorki odczytały. Po nabożeństwie, przy uroczystym obiedzie, rozmowom i wspomnieniom nie było końca.