miniatura

Projekty realizowane obecnie z Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w Bawarii były tematem spotkań z ks. Raphaelem Quandtem, który w Kościele w Bawarii odpowiada za relacje ekumeniczne z Kościołami w Europie Środkowo-Wschodniej. Ks. Quandt odwiedził Polskę w dniach 16-19 kwietnia 2024 r.

Wizyta rozpoczęła się w Słupsku, gdzie gość wraz z biskupem Kościoła Jerzym Samcem oraz koordynatorką ds. kontaktów zagranicznych Anną Wrzesińską odwiedzili Ewangelickie Centrum Diakonii i Dialogu, które-go remont był możliwy m.in. dzięki wsparciu Kościoła z Bawarii. Delegacja zobaczyła skalę wykonanego remontu, spotkała się z osobami, które korzystają z tego budynku i traktują go jak swój dom. Następnym punktem programu było spotkanie z prezydentką Słupska Krystyną Danilecką-Wojewódzką, która podkreślała znaczenie parafii ewangelickiej dla lokalnej społeczności oraz jej zaangażowanie w działalność na rzecz seniorów w mieście. W spotkaniach brali udział proboszcz parafii ks. Wojciech Froehlich oraz kurator parafii Jan Wild.

Kolejnym punktem wizyty były spotkania w Warszawie z Zarządem Towarzystwa Psychologii Pastoralnej na temat drugiego realizowanego projektu, dotyczącego rozwoju duszpasterstwa w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Rozmowy miały na celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz dalsze plany z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji złożonego w 2022 roku wniosku.

Ks. Raphael Quandt spotkał się również z Jerzym Sojką, przewodniczącym synodalnej komisji ds. współpracy ekumenicznej i międzynarodowej. Tematem rozmów była współpraca ekumeniczna w ramach Światowej Federacji Luterańskiej i Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, gdzie Kościół Ewangelicko-Luterański w Bawarii pełni rolę przewodnią w grupie południowo-wschodniej, do której należy 28 Kościołów członkowskich z: Austrii, Czech, Liechtensteinu, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Włoch.

Ważnym elementem spotkania były również rozmowy z biskupem Kościoła na temat obecnych wyzwań, współpracy w ramach Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, ale także planów na przyszłość dotyczących współpracy między dwoma Kościołami.