miniatura

Doroczne spotkanie kobiet aktywnie działających w parafiach diecezji cieszyńskiej odbyło się w Ustroniu 20 kwietnia 2024 r. W spotkaniu uczestniczyło 48 pań. Przybyłe przywitała Anna Czudek, przewodnicząca diecezjalnej komisji ds. kobiet, a następnie przekazała prowadzenie spotkania swojej zastępczyni Annie Wantulok z Jaworza.

Tematem przewodnim zjazdu było zagadnienie Moja wiara – moja sprawa. Do niego nawiązywało rozważanie diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk oparte na wersecie z Księgi Jeremiasza 39,18. Czy nasze codzienne życie przypomina lot orła, czy raczej bieg maratończyka? Czy w coraz trudniejszej codzienności pokładamy ufność w Bogu, czy chcemy same ją kontrolować? Jak zaufać Bogu bez reszty? Wiara na co dzień – to Biblia w naszym codziennym życiu. To tylko niektóre wątki, które pojawiły się po pobudzającym do refleksji rozważaniu.

Wykład diakon Doroty Obracaj opierał się także na temacie przewodnim – Czym jest wiara i czy wiara to tylko i wyłącznie moja sprawa? „Wiara według Starego Testamentu jest odpowiedzią na Boże działanie. W Nowym Testamencie wiara jest punktem centralnym. To zaufanie i oparcie w Bogu” – mówiła. Diakon Dorota Obracaj podała liczne przykłady bohaterów wiary, których życie i relacja z Bogiem mogą być stale inspiracją, m.in.: Abel, Henoch, Noe, Abraham, Mojżesz, Rachab, Dawid.

Do wspólnie śpiewanych pieśni na gitarze akompaniowała Sabina Rabin.

Agnieszka Borski