miniatura

W Wiśle 10 maja 2024 r. nabożeństwem w kościele apostołów Piotra i Pawła rozpoczęły się uroczystości z okazji 33. rocznicy powołania Straży Granicznej oraz 100-lecia powołania Korpusu Ochrony Pogranicza zorganizowane przez Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe (EDW).

Kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Jana 4,6-13 wygłosił pełniący obowiązki Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. ppłk Tomasz Wola.

W nabożeństwie udział wzięli kapelani EDW, proboszcz parafii w Wiśle ks. Waldemar Szajthauer, wicewojewoda śląski Michał Kopański, burmistrz Wisły Tomasz Bujok i przedstawiciel starosty cieszyńskiego Krzysztof Glajcar oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na czele z zastępcą komendanta płk. SG Adamem Kurkiem.

W uroczystościach uczestniczyła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz kompania reprezentacyjna i poczet sztandarowy Komendy Głównej Straży Granicznej.

Po nabożeństwie złożono wieńce pod pomnikiem upamiętniającym ks. gen. bryg. Adama Pilcha. Następnie na rynku odbył się pokaz musztry paradnej kompanii reprezentacyjnej i koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz pokaz musztry paradnej uczniów Zespołu Szkół z Rybnika.    

zdjęcia: Szymon Brodacki