miniatura

– nabożeństwo ekumeniczne w Chróstniku

Spotkanie w Chróstniku, które odbyło się 27 kwietnia 2024 r., było ważnym wydarzeniem ekumenicznym. Od kilku lat chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na modlitwie, by uczcić pamięć ks. Benjamina Schmolcka, znanego kompozytora muzyki baroku urodzonego w tej wsi. Chróstnik leży w powiecie lubiński na Dolnym Śląsku. W ramach diecezji wrocławskiej obszarem tym zajmuje się parafia w Legnicy.

Jednak w tym roku uwaga skupiła się na postaci ks. Haralda Poelchau, mieszkającego w Chróstniku w dzieciństwie i młodości i tu wygłaszającego pierwsze kazania. Wspomniano go z inicjatywy ks. Ericha Bussego, ewangelickiego duchownego z Drezna, który od lat angażuje się w pojednanie polsko-niemieckie.

Podczas ekumenicznego nabożeństwa ks. Erich Busse podkreślił istotę budowania mostów pomiędzy narodami i wyznaniami. Przekazał także symboliczne gesty pojednania, wręczając krzyże wykonane z drutu kolczastego z muru berlińskiego dzielącego część wschodnią i zachodnią miasta przed upadkiem komunizmu. Kazania wygłosili bp Andrzej Siemieniewski (rzym.) ordynariusz diecezji legnickiej oraz biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel (lut.). Po nabożeństwie uczestnicy zgromadzili się przy tablicy pamięci małżeństwa Poelchau, a także tablicy upamiętniającej ks. Benjamina Schmolcka. Wspominano tych, którzy w trudnych czasach zachowali wierność chrześcijańskim wartościom. Spotkanie było wyrazem nadziei na budowanie lepszego, pojednanego świata, gdzie kultura i historia każdego narodu są szanowane i doceniane.

Ks. Jerzy Gansel, proboszcz parafii w Legnicy, podkreślił znaczenie spotkań w Chróstniku: „Dla mnie spotkania w Chróstniku są zawsze niezwykle budujące i niosą wspaniałe przesłanie dla poróżnionego świata. Zainicjowaliśmy je w 2018 r. wspólnie z miejscowym proboszczem parafii rzymskokatolickiej. Co roku w tej niewielkiej miejscowości na wspólnej modlitwie i śpiewaniu pieśni ks. Schmolcka spotykają się chrześcijanie czterech wyznań – rzymskokatolickiego, ewangelickiego, greckokatolickiego i prawosławnego. Tegoroczne spotkanie przybliżyło nam historię kolejnego wielkiego człowieka. To według mnie najlepsze możliwe świadectwo i przesłanie dla świata, pogrążonego w wojnach, nietolerancji i nienawiści”.

Wydarzenie odbywa się od początku pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lubin.

na podstawie relacji ks. Ericha Bussego


Ks. Harald Poelchau (1903-1972), urodzony w Poczdamie syn ewangelickiego duchownego, spędził w Chróstniku młode lata. Przeciwnik nazizmu, był pierwszym duchownym zatrudnionym przez reżim narodowo-socjalistyczny w zakładzie karnym – w kwietniu 1933 r. mianowano go duszpasterzem więziennym w Berlinie. W 1934 r. został członkiem Kościoła Wyznającego (Bekennende Kirche). Po wybuchu II wojny światowej jako kapelan towarzyszył w egzekucjach ponad tysiąca więźniów – opozycjonistów, był wsparciem dla ofiar przemocy reżimu.

Od 1941 r. należał do grupy opozycjonistów skupionych wokół Helmutha Jamesa von Moltke. Aktywnie uczestniczył w ruchu oporu, biorąc udział w pierwszym zjeździe w Krzyżowej. Po nieudanym zamachu na Hitlera w 1944 r., ks. H. Poelchau przekazał wiele wiadomości od uwięzionych opozycjonistów ich rodzinom. Mimo zagrożenia życia ze strony gestapo, nie został zdekonspirowany i dożył końca wojny.

Jako członek „Kręgu z Krzyżowej” (Kreisauer Kreis) i grupy oporu „Wujek Emil” (Onkel Emil), założonej przez Ruth Andreas-Friedrich, razem z żoną ukrywał żydów i pomagał prześladowanym. Siłę do tego czerpał ze spotkań z kwakrami, szczególnie z Emilem Fuchsem.

W 1972 r. Instytut Yad Vashem przyznał ks. Haraldowi Poelchau tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Jego odwaga i działalność podczas rządów III Rzeszy, włączając w to pomoc osobom więzionym za poglądy polityczne i udzielanie duchowego wsparcia więźniom, zostały szczególnie docenione. Znaczenie kontynuacji dziedzictwa swego ojca podkreślała jego córka, Andrea Siemsen, obecna na spotkaniu w Chróstniku.