miniatura

W Skoczowie 21 kwietnia 2024 r. w urzędowanie proboszcza pomocniczego został wprowadzony ks. Krzysztof Śledziński. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście biskupa diecezji mazurskiej Pawła Hause oraz ks. radcy Waldemara Szajthauera z Wisły.

W liturgii uczestniczyli czynnie proboszcz parafii ks. Alfred Borski, ks. Karina Chwastek-Kamieniorz z Goleszowa oraz ks. Beata Janota ze Skoczowa.

Biskup przedstawił życiorys wprowadzanego proboszcza i w oparciu o tekst z Ewangelii Mateusza 14,16 wskazywał na znaczenie odpowiedzialności w tej służbie, by każdy dzień traktować „jako laboratorium, w którym odważymy się na eksperymentowanie (…), by odnajdywać najbardziej adekwatną odpowiedź, pozwalającą na wyznanie »Oto jestem« – będące wyrazem gotowości do podejmowania wyzwań”.

Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Śledziński, który udzielił też na koniec błogosławieństwa. Życzenia złożyli mu reprezentanci miasta, władz parafii i poszczególnych grup parafialnych. O muzyczną oprawę uroczystości zadbał Zespół Dla Niego oraz Chór Męski Gloria.

Wybory na proboszcza pomocniczego odbyły się 21 stycznia 2024 r. Na 77 głosujących 75 poparło kandydaturę ks. Krzysztofa Śledzińskiego. Dwa głosy były nieważne.


Ks. Krzysztof Śledziński pochodzi z Pszczyny. W 2008 r. obronił pracę magisterską w ChAT pt. Stosunek etyki chrześcijańskiej do transplantacji i ksenotransplantacji poświęconą zagadnieniom etycznym związanym z przeszczepami. Praktykę odbywał w parafii w Cieszynie, gdzie po ordynacji w 2009 r. został wikariuszem. W latach 2011-2014 był wikariuszem w parafii w Wiśle. Od roku 2019 służył w diecezji mazurskiej, gdzie przez rok był wikariusz tej diecezji, a później proboszczem-administratorem parafii w Mrągowie. Od września 2021 r. był wikariuszem parafii w Skoczowie.

Ponadto zdobył wykształcenie z zakresu finansów, zarządzania i pracy socjalnej. Pracował również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodku Pomocy Społecznej.