miniatura

Wszystko, co czynicie, niech się dokonuje w miłości. 1 Kor 16,14

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

W roku 2024 dobiega końca kadencja obecnego zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Kolejne pięć lat zbiórek funduszy, inwestycji, zmartwień, ale też i radości związanych z wyremontowaniem naszych kościołów, kaplic, budynków i pomieszczeń parafialnych przechodzi do historii. W imieniu zarządu BPGA pragniemy Wam – wszystkim Ofiarodawcom – z głębi naszych serc podziękować za wielkie wsparcie modlitewne i finansowe w minionych latach. Bóg zapłać!

Matka Ewa napisała w roku 1930 takie słowa:

Miłość jest siłą przyciągającą i udzielającą się na zewnątrz.
Miłość przyjmuje i oddaje. Źródłem jej pochodzenia jest sam Bóg.
Miłość musi kochać, inaczej umiera.
Miłość musi dawać, inaczej ubożeje.
Miłość nie pożąda niczego dla siebie,
lecz oddaje wszystko z powrotem Bogu,
od którego wszystko otrzymuje.
Ponieważ jej źródło jest wieczne i nigdy nie wysycha.

Dla wielu z nas sprawy związanie z finansami są tematem prywatnym i wewnątrzrodzinnym. Nie lubimy odpowiadać na pytania, ile zarabiamy oraz na co wydajemy nasze ciężko zarobione fundusze. Zbieranie ofiar jest także tematem dosyć delikatnym. Dając część swoich pieniędzy na różne akcje kościelne zastanawiamy się, czy dajemy odpowiednio dużo, czy też nie. Zdarza się słyszeć tu i tam głosy wzburzenia, gdy duchowni zbyt często mówią w kościele o pieniądzach i proszą o większą ofiarność. Jednak tych kwestii nie da się uniknąć i musimy podejść do nich z otwartymi sercami!

W Ewangeliach czytamy, że Pan Jezus koncentrował swoją uwagę także na finansowym aspekcie utrzymania świątyni jerozolimskiej, co znaczy, że twardo stąpał po ziemi i myślał nie tylko o tym co duchowe, ale dostrzegał też potrzeby materialne. Każda świątynia, każdy kościół, aby mógł stać się miejscem błogosławionego wyciszenia i modlitwy, musi stwarzać wiernym odpowiednie warunki do praktykowania. Każdy z nas pragnie zaprosić do swojego kościoła dalszą rodzinę czy znajomych i czuć się dumnym z jej pięknego wyglądu i utrzymania. To jest widzialne świadectwo naszego zaangażowania w życie zboru i odpowiedzialności za dobra materialne parafii.

Pamiętajmy, że na odpowiednie utrzymanie kościołów, kaplic, domów parafialnych i innych miejsc kultu potrzebne są fundusze. Być może nasz kościół jest w dobrym stanie technicznym albo został właśnie odnowiony, jednak nie zapominajmy o innych parafiach, przed którymi dopiero stoją wyzwania remontowe, a ich możliwości finansowe są wątłe. Musimy zatroszczyć się i o innych, którzy przychodzą się modlić, słuchać Słowa Bożego, przeżywać swoje troski i radości w ich kościołach.

Apostoł Paweł przypomina także dzisiaj: „Wszystko, co czynicie, niech się dokonuje w miłości”. Za każdym razem, gdy po nabożeństwie, przy wyjściu składamy z serca ofiarę lub robimy przelew na rzecz Kościoła i parafii pamiętajmy, że mamy to czynić z miłości i chęci pomocy.

Tradycyjnie już w okresie powielkanocnym jako zarząd BPGA zwracamy się z prośbą o dołączenie do tegorocznej zbiórki ofiar, którą chcemy jak zwykle przeznaczyć na remonty w parafiach potrzebujących wsparcia finansowego w całym naszym Kościele. Dziękując za ostatnie dziesięć lat współpracy, ofiarności i zaangażowania w realizację wielu wspaniałych projektów, chcemy zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa przekazać w nowe ręce i życzyć błogosławieństwa Bożego w tej służbie.

Za każdy przejaw Waszej hojności z serca dziękujemy

zarząd BPGA