miniatura

W dniu 17 kwietnia 2024 roku w kościele luterańskim w Lublinie odbyło się pierwsze „Spotkanie pod Aniołami” na temat Kościół wobec wyzwań współczesności spotkanie miało formę debaty, a jej uczestnikami byli: biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Adam Bab (rzym.) i biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago (lut.). Nazwa planowanego cyklu nawiązuje do dwóch aniołów w zwieńczeniu ołtarza, odkrytych w trakcie renowacji lubelskiego kościoła

Debatę poświęconą ocenie kondycji Kościołów oraz ich reakcji na wyzwania współczesności prowadził dominikanin o. Tomasz Dostatni. Składała się z trzech części. W pierwszej każdy z biskupów odpowiadał na pytania prowadzącego, w drugiej biskupi zadawali pytania sobie nawzajem, w trzeciej – odpowiadali na pytania publiczności.

Ważnym wątkiem dyskusji była kwestia stosunku młodych ludzi do Kościoła. Jak zauważył biskup Korczago, Kościoły powinny nastawić się na dialog z młodymi, a najważniejszym wspólnym wyzwaniem jest dla Kościołów wiarygodność, autentyczność, bo współczesny świat jest krytyczny i szybko obnaża obłudę. Jednak tylko Kościół uwolniony od polityki może właściwie koncentrować się na duszpasterstwie.

W dyskusji słuchacze podkreślali, by nie oceniać młodzieży jednostronnie, bo wiele młodych osób angażuje się w działania na rzecz ochrony planety czy różnego rodzaju wolontariat.

U góry (od lewej): bp Adrian Korczago, o. Tomasz Dostatni, bp Adam Bab