miniatura

Ewangelicy w Polsce – taki temat miała konferencja stowarzyszenia Dzieło Gustawa Adolfa (GAW) Kościoła Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc, która odbyła się w Berlinie 19 lutego 2024 r. Zgromadzonych gości przywitał ks. Christoph Anders, przewodniczący GAW Berlina Brandenburgii, a modlitwę poprowadził ks. Waldemar Radacz, który obecnie jest duchownym w parafii ewangelickiej w Eisenhüttenstadt.

Prezentację na temat sytuacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w zmieniającym się społeczeństwie przedstawiła Anna Wrzesińska. Odwołała się w niej do najnowszych wyników spisu powszechnego i aktualnych danych statystycznych Kościoła. Przedstawiła też obszary pracy i zaangażowania oraz szczególne atrybuty misji Kościoła, który działa w warunkach diaspory.

Następnie ks. Vladimir Kmec wprowadził uczestników w temat relacji partnerskich nad Odrą i Nysą, pomiędzy Kościołem Berlina-Brandenbugii a Kościołem luterańskim w Polsce. Przedstawił on historię długoletnich kontaktów obu Kościołów, co w 1997 r. zaowocowało podpisaniem porozumienia o partnerstwie pomiędzy Kościołem Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc a Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Porozumienie realizowane jest na wielu szczeblach. Odbywają się spotkania w parafiach, wizyty studyjne, a także spotkania władz. Regularnie odbywają się również konsultacje ekumeniczne biskupów nad Odrą i Nysą w gronie wyznań: rzymskokatolickiego, ewangelickiego i prawosławnego.

Ks. Vladimir Kmec jest członkiem Zarządu GAW Berlina Brandenburgii oraz od 1 maja 2022 r. jako współpracownik Berlińskiego Dzieła Misji (Berliner Missionswerk) odpowiedzialny jest za nadgraniczną współpracę ekumeniczną i relacje z Europą Wschodnią. Powierzono mu także organizację Spotkania Chrześcijan we Frankfurcie n. Odrą – Słubicach, które odbędzie się w dniach od 7 do 9 czerwca 2024 r.

Popołudniowa część spotkania poświęcona była relacjom z podróży przedstawicieli GAW do Polski, w październiku 2023 r. oraz planom na rok 2024. Informację na temat priorytetów i obecnych wyzwań Kościoła przedstawiła ks. Christina Bammel, zastępca biskupa. Priorytetami dla kierownictwa są obecnie m.in.: praca nad zmianą prawa dotyczącego struktur parafialnych oraz prawa dotyczącego ochrony stworzenia, praca misyjna, wyzwania związane z obszarami wiejskimi, dyskusja na temat rasizmu i kolonializmu, a także pamięć historyczna.

GAW wspiera Kościoły ewangelickie na całym świecie w ich pracy społecznej i duszpasterskiej.