miniatura

W Wiśle 6 marca 2024 roku Konferencja Duchownych Diecezji Katowickiej wytypowała bpa Mariana Niemca do wyborów na biskupa diecezji. Jego dziesięcioletnia kadencja na tej funkcji kończy się we wrześniu bieżącego roku. Był on jedynym kandydatem duchownych. Obradom przewodniczył bp Kościoła Jerzy Samiec.

Zgodnie z prawem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zwierzchnika diecezji wybiera synod diecezjalny na dziesięcioletnią kadencję. Biskup może startować w wyborach na kolejne kadencje. Duchowni typują do trzech kandydatów. Świeccy delegacji do Synodu także mogą typować swojego kandydata.

Biskup Marian Niemiec (63 l.) został ordynowany na duchownego w 1985 r. Służył w parafii w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. Jest doktorem teologii ekumenicznej. Od 2006 r. w Synodzie Kościoła, przez jedną kadencję radca konsystorza. Od 2014 r. jest proboszczem parafii w Katowicach oraz biskupem diecezji katowickiej. Od 2015 r. jest zastępcą biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Żonaty, ma córkę i syna.

fot. ze strony www.bik.luteranie.pl