miniatura

Olsztyn

W drugą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2024 r. w Olsztynie w katedrze greckokatolickiej odbyła się modlitwa ekumeniczna, w której uczestniczyli trzej biskupi: Arkadiusz Trochanowski (greckat.), Józef Góżyński (rzym.) i Paweł Hause (lut.).

Cerkiew w Olsztynie wypełniła się wiernymi, którzy zebrali się, aby wspólnie modlić się o pokój w Ukrainie i na całym świecie. Duchowni różnych wyznań, włączając w to przedstawicieli luterańskiej, greckokatolickiej, rzymskokatolickiej tradycji, stanęli razem z wiernymi, aby wyrazić solidarność z cierpiącym narodem ukraińskim.

Podczas kazania bp Paweł Hause zwrócił uwagę na potrzebę pomocy, pomimo wielu przeciwności i nieporozumień: „Mimo niezagojonych ran i trudnych relacji pomiędzy naszymi narodami w przeszłości, otworzyliśmy przed dwoma laty drzwi naszych kościołów, plebanii i mieszkań naszych parafian dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Dzisiaj, pomimo trudnych relacji ze względu na ekonomię i politykę, wciąż wspieramy Was, siostry i bracia z Ukrainy. Będziemy wspierać Was nadal, bo takie jest zadanie chrześcijan. Potrzebujemy pojednania pomiędzy naszymi narodami. (…) Modlimy się o pokój, o powrót do domów, połączenie rozdzielonych rodzin. Prosimy Boga o pocieszenie dla tych, którzy stracili bliskich, którzy zostali okaleczeni fizycznie czy psychicznie.

Kaznodzieja zaznaczył także, że „sprzeciwiamy się dalszym działaniom wojennym. Wojnie mówimy nie! (…) Jezus, po tym jak został ukrzyżowany, zmartwychwstał i ukazując się uczniom mówił do nich: »Pokój wam!« My dziś słyszymy Jego głos. Oby wszyscy ten głos usłyszeli. Mir wsim! Pokój wszystkim!”.

Bp Hause zmówił także modlitwę przygotowaną przez ukraińskich duchownych.

Na zakończenie nabożeństwa, zebrani odśpiewali pieśń żałobną Pływe kacza po Tysyni, która stała się symbolem rewolucji godności w 2014 roku. Następnie, w duchu wspólnoty i solidarności, wszyscy zebrani przeszli pod krzyż, gdzie zapalili symboliczne świece jako znak jedności w modlitwie i wierze.

„Modlitwa Trzech Biskupów w Olsztynie jest nie tylko wyrazem wsparcia dla Ukrainy, ale także manifestacją siły ekumenicznej modlitwy, która przekracza granice wyznań i narodowości. W obliczu trudności i cierpień, jedność w modlitwie staje się naszą największą siłą, prowadząc nas ku nadziei, pojednaniu i pokojowi. Niech ta modlitwa będzie nie tylko wydarzeniem jednorazowym, ale również wezwaniem do ciągłej modlitwy i działania na rzecz pokoju na Ukrainie i na całym świecie” – napisali organizatorzy.

Bielsko-Biała

Modlitwa ekumeniczna odbyła się także 24 lutego 2024 r. w Bielsku-Białej. Zaprosił do niej prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Oprócz prezydenta przemawiali i w modlitwie prowadzili: ks. Marek Studenski (rzym.), bp Adrian Korczago (lut.), ks. Dymitrij Fedlyuk (greckat.), ks. Michał Kuryło (praw.) oraz w imieniu gminy żydowskiej jej przewodnicząca Dorota Wiewióra. Biskup diecezji cieszyńskiej powiedział m.in.: „Modląc się za Was i z Wami, modlę się o nas z nadzieją, że nie pozwolimy, by zło zniszczyło to, co wspólnym wysiłkiem udało nam się osiągnąć”. Głos zabrali także przedstawiciele organizacji pozarządowych pomagające Ukraińcom w Bielsku-Białej. Szczególne znaczenie miały płonące świece uczestników oraz serce ułożone na placu ze świec okopowych, symbolizujące pełne nadziei modlitwy o pokój. Na koniec odbył się występ artystów z Ukrainy.

Bielsko-Biała

Modlitwy o pokój, w których brali udział luterańscy duchowni odbyły się także w innych miastach w Polsce.