miniatura

Światowa Federacja Luterańska wydała 15 stycznia 2024 r. oświadczenie dotyczące wojny w Gazie.

„Po 100 dniach wojny w Gazie Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) jest głęboko zaniepokojona, że na horyzoncie nie widać rozwiązania.

Liczba ofiar śmiertelnych, a także cierpienia ludzi są ogromne. Od 7 października zginęło ponad 25 000 osób, a dziesiątki tysięcy zostało rannych. Prawie 2 miliony osób, czyli 85% populacji Gazy, zostało wysiedlonych, a około 45% domów w Gazie zostało zniszczonych. W Gazie nadal przetrzymuje się ponad 150 izraelskich zakładników.

Wzrost przemocy na Zachodnim Brzegu i w innych częściach Palestyny jest niezwykle niepokojący i doprowadził do ogólnego pogorszenia sytuacji w tym regionie. ŚFL jest ponadto zaniepokojona falą okropnej mowy nienawiści, która szerzy antysemityzm i islamofobię, a także pojawiającą się narracją dehumanizującą Palestyńczyków.

Koszty ludzkie tej wojny są nie do zaakceptowania, a sytuacja humanitarna stale się pogarsza. Wpływ walk na ludzi, a także infrastrukturę, w tym domy, szpitale, szkoły, drogi, miejsca kultu i inne obiekty użyteczności publicznej jest zastraszający.

Fakt, że wojna trwa nieprzerwanie, jest oskarżeniem walczących stron i społeczności międzynarodowej, która nie potrafiła doprowadzić do długoterminowego zawieszenia broni i nie znalazła drogi do rozwiązania sytuacji. Miliony ludzi na całym świecie, w tym politycy, aktywiści i przywódcy kościelni skierowali wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni, uwolnienia zakładników, możliwości niezakłóconego dotarcia pomocy humanitarnej, deeskalacji wojny, poszanowania międzynarodowych praw człowieka i pokojowego rozwiązania konfliktu. Postulaty te zostały w dużej mierze zignorowane zarówno przez Izrael, jak i przez Hamas.

Kolejne sto dni wojny doprowadzi do niewyobrażalnych cierpień. Nadszedł czas na wprowadzenie zawieszenia broni, które może doprowadzić do sprawiedliwego pokoju. Koszt kontynuowania działań wojennych jest nie do przyjęcia dla wszystkich.

ŚFL wzywa społeczność międzynarodową i inne zainteresowane strony do pracy na rzecz trwałego rozwiązania obecnej wojny i trwającego od kilkudziesięciu lat konfliktu między Izraelem a Palestyną. Rozwiązanie w postaci dwóch państw to jedyna realna droga do pokojowego współistnienia między Izraelem a Palestyną, gdzie różnice zdań można rozwiązać w drodze dyplomacji, a nie przemocy, gdzie przestrzegane jest prawo międzynarodowe, a ludzie mogą żyć razem w pokoju”.   

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2024