miniatura

Dnia 5 stycznia 2024 r. w sali Domu Zborowego im. bpa Andrzeja Wantuły w Wiśle odbyła się promocja książki Stanisław Hadyna (1919-1999).Twórczość literacka pod redakcją Renaty Czyż. Spotkanie rozpoczął proboszcz parafii ks. Waldemar Szajthauer, który powitał zebranych oraz podziękował autorom artykułów zamieszczonych w książce. Historię życia artysty przedstawiła Renata Czyż, a następnie ks. Waldemar Szajthauer omówił treść książki.

Następnego dnia – 6 stycznia, w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle odbył się koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z okazji 25. rocznicy śmierci założyciela. Artyści zaprezentowali niezwykłe aranżacje znanych kolęd. Na zakończenie koncertu ks. Waldemar Szajthauer złożył podziękowania na ręce dyrygenta Wojciecha Wantuloka, rodowitego wiślanina.

Przed koncertem, w 25. rocznicę śmierci Stanisława Hadyny przedstawiciele rady parafialnej z proboszczem złożyli kwiaty na grobie profesora i w modlitwie podziękowali Bogu za Jego służbę.


Stanisław Hadyna urodził się 25 września 1919 r. w Karpętnej. Był kompozytorem, dyrygentem, muzykologiem i pisarzem. Założył i wiele lat kierował Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”. Komponował m.in. utwory skrzypcowe, fortepianowe; wśród ważniejszych kompozycji znajdują się kantaty, poemat symfoniczno-baletowy Wiosna, 250 pieśni chóralnych i solowych, 14 kolęd, 13 pieśni pasyjnych, a poza tym muzyka baletowa, teatralna i filmowa. Zmarł 1 stycznia 1999 r. w Krakowie i został pochowany w Wiśle na cmentarzu ewangelickim „Na Groniczku”.

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2024