miniatura

W ostatnich miesiącach 2023 roku ponad 3,5 tysięcy uchodźców z Ukrainy otrzymało pomoc pieniężną na zimę, a ponad 70 rodzin uchodźczych pomoc w wynajmie mieszkania w ramach projektów prowadzonych przez Diakonię Polską we współpracy z Diakonie Katastrophenhilfe i przy wsparciu finansowym Niemieckiej Pomocy Humanitarnej.

Program „Wsparcie uchodźców w wynajmie mieszkania” zakłada pomoc uchodźcom, którzy znajdują się aktualnie w trudnej sytuacji mieszkaniowej i mają potencjał usamodzielnienia się w ciągu trwania programu. Ma wesprzeć takich uchodźców, którzy dotąd mieszkali w miejscach zbiorowego zakwaterowania, hostelach, u rodzin goszczących, w domach parafialnych, bez umowy najmu lub byli zagrożeni eksmisją.

W programie bierze udział ponad 70 rodzin, to jest ponad 200 osób, mieszkających w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Rodziny te otrzymują wsparcie finansowe na wynajem nowego mieszkania – do 2 tysięcy zł co miesiąc przez maksymalnie 6 miesięcy, a także na opłatę mediów. Ponadto program zapewnia pomoc w znalezieniu mieszkania oraz wsparcie administracyjne i prawne w zakresie podpisania umowy najmu.

W ramach programu „Pieniężna pomoc zimowa” wsparcie otrzymało ponad 1,1 tysiąca rodzin lub gospodarstw domowych, to jest ponad 3,5 tysiąca osób będących w trudnej sytuacji. To rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, seniorzy, samotne kobiety w ciąży lub z małym dzieckiem, a także rodziny wielodzietne. Uchodźcy biorący udział w tym programie otrzymali w listopadzie i grudniu jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł na osobę.

Diakonia Polska jest zaangażowana w pomoc uchodźcom z Ukrainy od lutego 2022 r. Współorganizowała transport dla uchodźców, przekazywała pomoc rzeczową zarówno dla uchodźców, jak i dla osób pozostających w Ukrainie, prowadziła też większe projekty: programy pomocy pieniężnej czy wsparcie parafii goszczących uchodźców i programów integracyjnych.

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2024