miniatura

Akcja Fundusz dla żywych w 2023 roku sprawiła, że z zebranych ponad 20 000 złotych diecezja cieszyńska zakupiła dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie sprzęt medyczny w postaci dwóch egzemplarzy specjalnych laryngoskopów.

Akcja Fundusz dla żywych ma na celu podkreślenie dostrzeżenia potrzeb osób żyjących wokół nas, równocześnie rezygnując z przesadnego koncentrowania się na kulcie zmarłych.

Wystarczy dekorując groby naszych zmarłych pamiętać, że w imieniu całej rodziny czy wszystkich bliskich bądź znajomych możemy złożyć jedną wiązankę. Natomiast pozyskane tym sposobem oszczędności przekazać żyjącym potrzebującym wsparcia.

„Dziękujemy za wszystkie pozytywne reakcje. W ten sposób pomagamy nie tylko potrzebującym, ale także naszej planecie ograniczając jej zanieczyszczenie oraz zmniejszając na cmentarzach koszty ich utrzymania, które są wysokie ze względu na wywóz śmieci” – napisano na stronie diecezji cieszyńskiej. Swój dar można przekazywać przez cały rok na konto diecezji cieszyńskiej: 86 1020 1390 0000 6202 0143 4505; z dopiskiem Fundusz dla żywych.

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2024