miniatura

W dniach od 15 do 16 grudnia 2023 r. przedstawiciele Krajowego Komitetu Organizacji Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie oraz współpracownicy Krajowego Biura Zgromadzenia odwiedzili siedzibę Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie.

Wizyta miała charakter podsumowujący XIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. W rozmowach uczestniczyła sekretarz generalna ŚFL ks. dr Anne Burghardt, dyrektorzy wydziałów: ks. dr Sivin Kit, ks. prof. Dirk Lange, ks. Arni Danielsson oraz Joseph Pfattner, sekretarz ds. Europy ks. dr Ireneusz Lukas i Maryssa Camaddo, koordynatorka Zgromadzenia Ogólnego.

Rozmowy były ukierunkowane na znaczenie Zgromadzenia Ogólnego dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ponadto grupa miała możliwość zwiedzenia Centrum Ekumenicznego i spotkania z ks. Andym Willisem, angielskojęzycznym duszpasterzem parafii luterańskiej w Genewie, który podzielił się swoimi doświadczeniami pracy w bardzo zróżnicowanej kulturowo społeczności. Była to też ostatnia szansa na spotkanie i podziękowania dla Maryssy Camaddo, która kończy pracę w Światowej Federacji Luterańskiej.

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2024